De provincie Zeeland heeft eigenaar EPZ (Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland) gevraagd om te onderzoeken wat er nodig is de kerncentrale tot 2050 open te houden. In 2013 verlengde het rijk de exploitatieduur van kerncentrale Borssele al tot 2033. Wettelijk gezien moet de kerncentrale in dat jaar gesloten en ontmanteld zijn en is verlenging niet mogelijk.

CO2-vrije energie

Het onderzoeken van een verlenging is zeker de moeite waard, aangezien de kerncentrale met een vermogen van 486 MW goed is voor een CO2-vrije energieproductie van 3,6 TWh per jaar. Een sluiting betekent dat deze schone energie ergens anders vandaan moet komen. Dit zou eventueel kunnen met wind- of zonneparken. Zeeland heeft al als doel gesteld om over 10 jaar, 700 MW aan windenergie en 1 GW aan zonne-energie te realiseren. Dit zou dan omhoog moeten.

Technische levensduur

Een eventuele verlenging hangt af van een aantal factoren. Verreweg de belangrijkste is de technische levensduur. Het reactorvat is een niet-vervangbaar element, welke ná 2033 dan nog 17 jaar veilig moet kunnen functioneren. Volgens de eigenaar is het reactorvat van goede kwaliteit en is het niet uitgesloten dat deze tot 2050 veilig door kan. Onderzoek moet uitwijzen of dit ook daadwerkelijk kan.

Draagvlak kernenergie

Een ander belangrijk element is de maatschappelijke mening over het gebruik van kernenergie. Enkele jaren geleden was er nog veel weerstand tegenover kernenergie, maar deze weerstand lijkt tegenwoordig wat geluwd. Geruchten over het eventueel langer openhouden van de kerncentrale zorgde al wel meteen voor demonstraties bij de kerncentrale.

Commerciële levensvatbaarheid

Naast deze beide elementen onderzoekt het EPZ ook of het langer openhouden wel commercieel aantrekkelijk is. Op basis van de huidige en verwachte elektriciteitsprijs, productiekosten en stortingen in het ontmantelingsfonds moet de commerciële levensvatbaar blijken.

/

Als uit het onderzoek blijkt dat langer ophouden op alle elementen zinvol is dan zal de provincie Zeeland ook het kabinet moeten overtuigen om een wetswijziging door te voeren. Alleen dan kan de provincie Zeeland langer gebruik maken van schone kernenergie om de klimaatdoelstelling in 2050 te halen.

Bron: Energieakkoord Zeeland

Geef een reactie