Uitstel en achtergrond

Demissionair minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) informeerde de Tweede Kamer over de stand van zaken omtrent deze plannen, voortvloeiend uit de voorgaande coalitieonderhandelingen. In december 2022 had het kabinet een routekaart opgesteld, waarin het tenderproces aanvankelijk gepland stond voor begin 2024.

Nieuwe planning en marktonderzoek

De herziene planning wijst nu op het presenteren van de resultaten van de marktconsultatie eind 2024. Op dit moment zijn er gesprekken gaande met drie potentiële leveranciers die interesse hebben getoond in de bouw van de centrales. Contracten voor technische haalbaarheidsstudies zijn al gesloten met Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) en EDF (Frankrijk), terwijl een contract met Westinghouse (VS) naar verwachting deze maand wordt afgerond.

Staatssteun en financiering

De betrokkenheid van de Nederlandse overheid in de financiering van deze projecten wordt besproken, inclusief mogelijke steunmaatregelen zoals overheidsdeelname, garanties op vreemd vermogen, prijssteun tijdens de operationele fase, en risicoallocatie. Het goedkeuringsproces van de Europese Commissie voor eventuele staatssteun kan echter aanzienlijke tijd vergen.

Lokale vereisten en participatie

De keuze van Borssele als voorkeurslocatie heeft geleid tot participatietrajecten en de opstelling van de "Borselse Voorwaarden". Deze 39 eisen zijn opgesteld door inwoners en geaccordeerd door de gemeenteraad van Borsele. Minister Jetten heeft aangegeven deze voorwaarden serieus te nemen en zal samen met de regio overleggen over de verdere stappen.

Andere overwegingen en regio's

Naast Borssele worden ook alternatieve locaties zoals de Maasvlakte overwogen. In de regio Overijssel hebben Provinciale Staten zich uitgesproken voor onderzoek naar kernenergie als alternatief voor het gebruik van landbouwgronden voor wind- en zonne-energie.

Noodzaak van duidelijkheid

De Commissie voor de milieueffectrapportage benadrukt de noodzaak van duidelijkheid in de besluitvorming omtrent kernenergie en radioactief afval. Het Tweede Nationaal Programma Radioactief Afval moet zich richten op het veilig beheer van radioactief afval, inclusief eventuele implicaties voor toekomstige kerncentrales.

Lees meer over kernenergie

  • Jouw feedback
  • 0   0

Geef een reactie