Noordzeeakkoord Wind op Zee

De overheid heeft grote plannen als het gaat om windenergie. Wind op Zee moet de belangrijkste hernieuwbare energiebron worden voor het behalen van de klimaatdoelstellingen van ons land. In 2030 moet er maar liefst 49 TWh aan elektriciteit opgewekt worden door bestaande en nieuwe windparken. Daar bovenop wil het kabinet mogelijk nog meer "Wind op Zee" realiseren. De Noordzee is de uitgelezen plek om deze windparken te bouwen. Voor 2030 zijn er al concrete plannen om een totaal vermogen van 11 GW realiseren op de Noordzee.

Noordzeeoverleg

De visserij, rijksoverheid, de energiesector, natuurorganisaties en scheepvaart maken nu allemaal gebruik van onze Noordzee. Om de verschillende partijen nader tot elkaar te brengen, werd vorig jaar het Noordzeeoverleg in het leven geroepen. De komst van de windparken dreigt vooral de scheepvaartroutes, ecologie en visserij te verstoren. Een goed overleg om alle partijen op één lijn te krijgen was dus noodzakelijk.

Onderzoek verschuiving windparken

Op verzoek van meerdere partijen werd er een onderzoek gestart om te verkennen of de windparken in het Noordelijke deel van de Noordzee gebouwd kunnen worden. Na afronding van het onderzoek ligt er nu een Noordzeeakkoord, waarmee de verschillende organisaties tot 31 maart de tijd krijgen om hun achterban te overtuigen.

Definitief Noordzeeakkoord in april

Het kabinet reserveert alvast 200 miljoen euro, waarvan een slordige 119 miljoen is gereserveerd om de visserij tegemoet te komen. Een kleine 12 miljoen wordt geïnvesteerd in de veiligheid van scheepvaartroutes en nog eens 55 miljoen euro gaat naar (meer) wetenschappelijk onderzoek. Het kabinet hoopt dat er begin april een definitief Noordzeeakkoord op tafel ligt.

Meer over de energietransitie

Geef een reactie