Nederland met kernenergie minder afhankelijk

De nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB wil dat Nederland minder afhankelijk wordt van omringende landen voor energie. Met het sluiten van de gasvelden in Groningen wordt het eigen energieaanbod kleiner, terwijl de energievraag de komende jaren alleen maar zal toenemen. Om dit op te vangen wil het nieuwe kabinet meer inzetten op kernenergie, windenergie verplaatsten van land naar zee en de gaswinning op de Noordzee opschalen.

Locaties voor de kerncentrales

De bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland was voorheen altijd controversieel, maar lijkt tegenwoordig aan populariteit te winnen. Waar de vier nieuwe kerncentrales komen, is nog niet besloten, maar Borssele lijkt een logische locatie voor ten minste twee nieuwe kerncentrales. Andere locaties die zijn genoemd, zijn de Maasvlakte en de Groningse Eemshaven. Voor deze laatste locatie is er overigens weinig draagvlak in verband met de aardbevingsproblematiek in Groningen.

Prijskaartje bouw kerncentrales

De nieuwe kerncentrales zijn echter geen oplossing voor de korte termijn en zorgen er dus niet voor dat Nederland zijn klimaatdoelen van 2030 haalt. Ze spelen mogelijk wel een rol voor de uiteindelijke energieneutraliteit in 2050. De bouw van een kerncentrale duurt minimaal tien jaar en het nieuwe kabinet hoopt deze gerealiseerd te hebben voor 2040. Om de bouw voor bedrijven interessant te maken, reserveert de overheid vanaf 2027 in totaal €15 miljard. Dit is overigens bij lange na niet voldoende voor de bouw van twee kerncentrales; zo kostten de twee nieuwe kerncentrales in Engeland alleen al €54 miljard.

Stroomnet niet geschikt voor nieuwe kerncentrales

En dan is er nog het stroomnet waarop de krapte jaarlijks toeneemt. Uit een studie van netbeheerder TenneT bleek vorig jaar al dat er op alle genoemde locaties geen ruimte is op het stroomnet voor nieuwe kerncentrales. Om dit mogelijk te maken, moet het nieuwe kabinet miljarden investeren in de uitbreiding van het huidige stroomnet. In het hoofdlijnenakkoord van de coalitie wordt wel voorrang gegeven aan deze problemen, maar er wordt niets gezegd over de manier waarop dit opgelost gaat worden.

Hoewel het draagvlak voor kernenergie in Nederland groeit, stuit het nieuwe kabinet op de nodige problemen. Het is dus de vraag hoe realistisch het daadwerkelijk bijbouwen van vier kerncentrales is, aangezien dit afhankelijk is van veel factoren.

Meer over kernenergie

Bron: Hoofdlijnenakkoord, Rijksoverheid, TenneT

  • Jouw feedback
  • 3   0

Geef een reactie