Opvallende steun voor vier grote kerncentrales

De VVD ondersteunt het bestaande streven naar 55% Co₂-reductie in 2030 en 100% in 2050, maar introduceert een tussentijds doel van 85% in 2040 om tijdige actie te waarborgen. Ze sluiten zich aan bij de Wetenschappelijke Klimaatraad, die zelfs 90% tot 95% Co₂-reductie in 2040 aanbeveelt. Opvallend is de steun voor kernenergie, met plannen voor vier grote kerncentrales en meerdere kleine kerncentrales (SMR's) voor 2035. SMR's zijn innovatieve, modulaire kerncentrales. De VVD wil onderzoek doen om deze technologie in Nederland mogelijk te maken.

Kansen in de energietransitie

De VVD ziet de energietransitie als een kans voor een schone toekomst en een sterk bedrijfsleven. Ze willen de Co₂-heffing aan de grens (CBAM) uitbreiden naar meer sectoren om een gelijk speelveld te creëren. Groen industriebeleid, zoals maatwerkafspraken met grote industriële CO₂-uitstoters en het gebruik van carbon capture, usage and storage (CCUS), zijn essentieel. Daarnaast wil de VVD de Nederlandse energieproductie vergroten en minder afhankelijk worden van het buitenland, met bijzondere aandacht voor wind op zee na 2031 en de stimulering van zonne-energie. Ze benadrukken het belang van zonnepanelen op huizen en industriële gebouwen.

Lage energierekening en bescherming van burgers

De VVD hecht waarde aan een lage energierekening en streeft naar verlaging van de energiebelasting, hoewel de specifieke aanpak niet vermeld wordt. Ze willen ook een "noodknop" voor hoge energieprijzen, en huurhuizen met energielabels E, F en G moeten in 2029 uitgefaseerd worden. Om de financiële lasten voor burgers te minimaliseren, wil de VVD nieuw klimaatbeleid eerst op kosten toetsen. Ze erkennen dat sommige kosten op korte termijn zullen stijgen, vooral vanwege de wens om minder afhankelijk te zijn van landen zoals Rusland, maar het beperken van deze prijsstijging blijft een prioriteit.

SP: Nationalisatie van de energievoorziening

In tegenstelling tot de VVD stelt de SP voor om de energievoorziening te nationaliseren als onderdeel van de vitale infrastructuur. Ze willen subsidies aan fossiele energiebedrijven stopzetten en eisen publieke zeggenschap als deze bedrijven steun nodig hebben voor vergroening. De SP kiest voor duurzame energieopwekking via uitbreiding van wind op zee, zonnepanelen op geschikte daken en groene waterstof. Biomassa en biobrandstoffen worden afgewezen, tenzij ze uit afval worden gewonnen. Kernenergie wordt pas overwogen als er een oplossing is voor het kernafvalprobleem. De benadering van de SP is gebaseerd op rechtvaardigheid, waarbij de industrie verantwoordelijk wordt gehouden voor de klimaatverandering die ze hebben veroorzaakt. Subsidies moeten worden gebruikt voor publiek belang en niet voor winst.

Lees meer over kernenergie

 • Jouw feedback
 • 5   0

5 reacties op “Vier grote kerncentrales spelen centrale rol in verkiezingsprogramma VVD”

 1. Minze

  Kerncentrales bouwen is belachelijk.. We hebben zoveel zon en wind. En alle daken liggen nog lang niet vol.
  Het doceren van de groene energie over de tijd is een probleem. Dus los dat op!
  Daarnaast begint de groene energie productie op gang te komen. De oplossing hoeft ook niet allemaal in ons land te liggen.
  Australie wil grote velden met waterstof productie uit zonlicht aanleggen dat via zee terminals met schepen kan worden vervoerd. Het komt al op gang en als over 10,20 jaar die kerncentrales klaar zijn, dan zijn die centrales meteen overbodig. En een Kerncentrale bouwen kost vreselijk veel geld en het afbreken nog eens zoveel en dan nog het afval bewaren/bewaken eeuwen lang. Doodzonde geld.

 2. Jan Glazema

  rectificatie: het gasverbruik in een strenge winter is meer dan 100 GW per seconde, niet MW, excuses.
  Tevens is de regering van plan om in 2050 in de Noordzee 70 GW aan windturbines neer te zetten. Dat neemt dan 24% van het oppervlak van het Nederlandse deel van de Noordzee in [ bij 5 MW/km2]. Kunt u verantwoorden om bijna 1/4 van de Noordzee vol te bouwen met windturbines?

 3. Jan Glazema

  Voor zon- en windenergie heb je 100% back up nodig, [veel] meer grondstoffen nodig per KWh, dus meer mijnbouw, [veel] meer grondgebruik [KWh/m2/jaar]. De benodigde energie is noch financieel, noch qua grondgebruik met alleen zon- en windenergie op te lossen. Bedenk ook dat in en strenge winter, als die een keer voorkomt, het gasverbruik oploopt tot boven de 100 MW. dit is elektrisch niet op te vangen, een warmtepomp heeft dan een COP van 1. Om een reductie van schadelijke stoffen te bereiken, heb je een energiemix nodig inclusief kernenergie.

 4. Christiaan Boer

  Eerst een goede oplossing voor kernafval, dan pas overwegen of één of meerdere grote dan wel kleinere kerncentrales inzetten.
  Liever wind- en zonne-energie goed doorontwikkelen en de daarvoor benodigde productie van panelen en molens binnen Europa produceren.

 5. lex westland

  kernenergie heeft een rendement van ca. 35%. Dus voor iedere MW die we opwekken, moet 2 MW gekoeld worden!
  Daarmee wordt het klimaat dus versneld opgewarmd.
  Dat lijkt me buitengewoon onverstandig.
  Bovendien zijn er geen kerncentrales die geen radioactief afval produceren.

Geef een reactie