Duurzame energie

Duurzame energie is niet altijd hernieuwbare energie. Kernenergie, thoriumenergie en biomassa zijn wel duurzame energiebronnen, maar niet hernieuwbaar. Deze energiebronnen vullen zichzelf namelijk niet aan, al is daar bij biomassa nog voldoende discussie over. Deze vormen van energie zijn wel bewezen schoner en duurzamer dan fossiele energie.

Duurzame energie

Kernenergie, thoriumenergie en biomassa zijn dus eigenlijk wel duurzame energiebronnen, maar niet (volledig) hernieuwbaar. Ze vallen daarom niet in de categorie hernieuwbare energiebronnen. De Nederlandse overheid telt biomassa overigens nog wel mee als hernieuwbare bron voor het behalen van de klimaatdoelen op de korte en lange termijn.

Kernenergie

Kernenergie is eigenlijk een heel schone energiebron als het gaat om de uitstoot van CO2 tijdens de productie. Toch wordt kernenergie in Nederland niet grootschalig ingezet. Al jarenlang is er een verhitte discussie over het duurzame karakter van kernenergie. Dit komt vooral door het radioactieve afval dat kernenergie oplevert. Deze moet jarenlang bewaard worden, voordat dit niet meer radioactief is. Kernenergie zou een belangrijke energiebron kunnen zijn binnen de energietransitie op de lange termijn richting 2050. Meer over kernenergie.

Thoriumenergie

Thorium is voor veel mensen dé oplossing voor het toekomstige energievraagstuk. Het is een schone energiebron, goedkoop en het radioactieve afval is vele malen minder schadelijk en hoeft minder lang bewaard te worden als dat van kernenergie. Toch staat er nergens in de wereld een thoriumreactor en wordt deze vorm van energie dus nergens ingezet. Voor de komende 10 jaar is thoriumenergie (net als kernenergie) geen oplossing voor het energievraagstuk binnen de energietransitie. Meer over thoriumenergie.

Biomassa

En dan hebben we nog biomassa. Een groot aandeel hernieuwbare energie in Nederland is afkomstig uit biomassa. Toch wordt biomassa, terecht of onterecht, steeds minder vaak als hernieuwbare energiebron betiteld. Dit komt vooral omdat er veel vraagtekens zijn of de herkomst van houtige biomassa. Mocht biomassa afvallen als hernieuwbare energiebron, levert dit meteen een probleem op voor de Nederlandse overheid. Zonder biomassa zijn de klimaatdoelen voor de korte termijn praktisch onhaalbaar. Meer over biomassa.

Productie duurzame energie

De productie van duurzame energie (niet hernieuwbaar) in Nederland komt dus uit kernenergie en biomassa. Waarbij kernenergie jaarlijks een constante 14 Petajoule oplevert, verschilt de productie van energie uit biomassa wel jaarlijks. In 2020 kwam 54 PJ van de duurzame energie vanuit biomassa, terwijl dat een jaar ervoor nog een kleine 42 PJ was. Ongeveer 9 procent van de totale Nederlandse energieproductie is afkomstig uit duurzame energiebronnen. Inclusief hernieuwbare energiebronnen is dit een kleine 24 procent.

energieproductie Nederland 2022

Dit zijn hernieuwbare energiebronnen

Dit zijn fossiele energiebronnen

  • Jouw feedback
  • 2   0