Duurzame energie

Duurzame energie en hernieuwbare energie zijn beide groene vormen van energie die schoner zijn dan fossiele energie. Het verschil tussen duurzame energie en hernieuwbare energie is dat hernieuwbare energiebronnen oneindig zijn en op een natuurlijke manier worden aangevuld. Duurzame energiebronnen zijn eindig, stoten Co2 uit en kosten ook energie, maar zijn vele malen schoner dan fossiele energiebronnen. In dit artikel lees je meer over duurzame energie en hernieuwbare energie en zie je de huidige stand van zaken.

Hernieuwbare energiebronnen

Aquathermie

Aquathermie is de verzamelterm voor het verwarmen en koelen met water. Met aquathermie is het mogelijk koude en warmte te krijgen uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. Het warme water is dus de warmtebron. Binnen Nederland wordt aquathermie niet op hele grote schaal toegepast en de energieproductie valt onder “overige duurzame bronnen“.

Meer over aquathermie

aquathermie

Geothermie of aardwarmte

In de aarde zit warmte die we kunnen gebruiken om zelf energie te produceren. Geothermie (of aardwarmte) is een schone, maar ook hele dure vorm van hernieuwbare energie en wordt meestal gebruikt voor het verwarmen of verkoelen van grote gebouwen of industrie. Geothermie wordt in Nederland maar mondjesmaat toegepast en valt onder “overige duurzame bronnen“.

Meer over geothermie

geothermie

Waterkracht

Energie uit waterkracht wordt opgewekt door gebruik te maken grote hoogteverschillen. Ondanks dat in Nederland deze hoogteverschillen nauwelijks voorkomen, maar we maken wel gebruik van waterkracht. Nederland heeft een aantal waterkrachtcentrales en maakt ook gebruik van getijdenenergie. Het aandeel binnen onze energieproductie is met 0,04% nihil.

waterkracht

Windenergie

Windenergie is een hele schone vorm van energie en wordt opgewekt door windturbines. Deze windmolens zijn er in alle soorten en maten en wordt zowel op land als op zee geplaatst. Windenergie is de belangrijkste hernieuwbare energiebron in Nederland en verantwoordelijk voor 14% van onze totale energieproductie.

Meer over windenergie

windenergie

Zonne-energie

Zonne-energie is misschien wel de schoonste vorm van hernieuwbare energie. De laatste jaren is zelf energie opwekken met zonnepanelen ook enorm in populariteit toegenomen. Zonne-energie kan je gebruiken voor het verwarmen van water en de woning of voor het opwekken van elektriciteit. Binnen de energietransitie in Nederland is zonne-energie één van de belangrijkste hernieuwbare energiebronnen met een aandeel van bijna 11% op onze totale energieproductie.

Meer over zonne-energie

zonne energie

Niet-hernieuwbare energiebronnen

Kernenergie

Kernenergie is eigenlijk een heel schone energiebron als het gaat om de uitstoot van Co2 tijdens de productie. Toch wordt kernenergie in Nederland niet grootschalig ingezet, omdat we te dichtbevolkt zijn. Ook de vraag wat te doen met het radioactieve afval blijft een maatschappelijk discussiepunt. Nederland heeft 1 kerncentrale die jaarlijks zo’n 15 Petajoule aan energie produceert en is goed voor bijna 3% van onze totale energieproductie.

Meer over kernenergie

kernenergie

Thorium energie

Thorium energie is het schonere broertje van kernenergie, maar levert nog steeds radioactief afval op. Dit radioactieve afval hoeft echter minder lang bewaard te worden. Gelijk met de kerncentrale ontwikkelde Alvin Weinberg in de jaren 70 de thoriumcentrale, maar door de voordelen van Uranium kozen landen voor kernenergie. Nergens ter wereld staat een werkende thoriumreactor.

Meer over thorium energie

thorium energie

Biomassa

Biomassa is duurzame energie opgewekt uit het verbranden, vergisten of vergassen van organische materialen, zoals hout, GFT en andere gewassen. Hierbij is de herkomst van houtige biomassa twijfelachtig, waardoor er veel maatschappelijke discussie is over de duurzaamheid van biomassa. Biomassa is goed voor bijna 10% van onze energieproductie.

Meer over biomassa

biomassaa

Stand van zaken duurzame energie

Duurzame elektriciteit in Nederland

In het jaar 2000 kwam de elektriciteit die in Nederland geproduceerd werd vooral uit fossiele energiebronnen. Van de totale elektriciteitsproductie toen was slechts 3 tWh duurzame energie. Hoe anders is dat 20 jaar gelden, want in 2022 kwam maar liefst 42% van de opgewekte elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. We komen dus steeds dichterbij het kantelpunt, waarbij er meer elektriciteit wordt geproduceerd uit duurzame energiebronnen dan uit fossiele energiebronnen.

elektriciteitsproductie

Energieproductie Nederland

Ook de energieproductie uit duurzame energiebronnen is in de laatste 20 jaar toegenomen. In het jaar 2000 kwam 13 Petajoule van de energieproductie uit duurzame energiebronnen. In 2022 groeide dit naar 196 Petajoule. Het grootste gedeelte van onze energieproductie komt nog steeds uit fossiele energiebronnen.

Energieproductie Nederland

Duurzame energieproductie Nederland

Windenergie is de belangrijkste duurzame energiebron in Nederland met een aandeel van 14% op de totale energieproductie en 40% van de duurzame energiebron. Ook zonne-energie kent een groot aandeel binnen de categorie duurzaam met 31%.

Energieproductie Nederland per bron

Laatste nieuws over duurzame energie

Wist je dit over duurzame energie?

Windenergie is met een aandeel van 14% de belangrijkste duurzame energiebron in Nederland

Kernenergie, thorium energie en biomassa zijn duurzaam, maar geen hernieuwbare energiebronnen

Binnen 3 jaar produceren we meer groene elektriciteit dan grijze elektriciteit

De laatste 7 jaar is de duurzame energieproductie met 300% gegroeid

Zonne-energie is goed voor 11% van onze totale energieproductie

Nederland heeft 1 kerncentrale dat 4% van onze totale energieproductie levert

Video's over duurzame energie

  • Jouw feedback
  • 2   0

Andere bekeken ook

Fossiele energie

De energietransitie