meterkast en aansluiting

Zonnepanelen aansluiten moet op een veilige en verantwoorde manier. Daarom zijn er bepaalde voorwaarden en eisen gesteld aan de meterkast en aansluiting als je zonnepanelen plaatst. In dit artikel leggen we uit hoe je zonnepanelen aansluit en vind je meer informatie over het aanleggen van een extra meetpunt en zuivere teruglevering.

Zonnepanelen aansluiten

Het symmetrisch aansluiten van je zonnepanelen betekent dat het vermogen dat de zonnepanelen opwekt gelijkmatig wordt verdeeld over de fasen in de meterkast. Bestaat de set zonnepanelen uit meerdere omvormers dan verdeel je deze ook gelijkmatig over alle fasen. Bij een 1-fase omvormer sluit je deze aan op de fase die overdag de laagste inkomende netspanning (Voltage) heeft. Om scheefvoeding te voorkomen sluit je nooit meer dan 5 KW aan zonnepanelen aan op een 1-fase aansluiting. Bij een 3-fase aansluiting verdeel je het vermogen zo evenredig mogelijk over de fasen. Let ook op de verdeling van de aansluitingen in de straat.

Selectiviteit in de meterkast en aansluiting

Bij zonnepanelen richt je de groepenkast ten opzichte van de hoofdaansluiting altijd conform de NEN1010 in. Dit houdt in dat je tussen de groepszekering en de hoofdzekering een veiligheidsfactor van 1,6 aanhoudt (Netcode art. 2.13.1). Bij een hoofdzekering van 25 ampère plaats je dus een 16 ampère groepszekering. Om het maximaal aan te sluiten vermogen op je aansluiting te halen heb je dus meerdere groepen nodig.

Maximale aantal zonnepanelen aansluiting
Eisen meterkast zonnepanelen 2024 nww

Kabel omvormer zonnepanelen

De omvormer van de zonnepanelen sluit je met een kabel aan op een aparte groep in de meterkast. De kabel moet voldoende dikte (kwadraat) hebben, afhankelijk van het vermogen van de omvormer. Een dikkere kabel verkleint de kans op een te hoge spanning, waardoor de omvormer minder snel uitvalt. Het is aan te raden om de spanningsval tussen de hoofd-verdeel-inrichting en omvormer te beperken tot 1%. (NEN1010)

Spanningsbeveiliging omvormer

De omvormer van de zonnepanelen moet uitschakelen bij een netspanning van maximaal 253 Volt. Het is niet toegestaan om de spanningsbeveiliging van de omvormer boven de 253 Volt af te stellen. Ook een transformator of andere tool gebruiken die een lagere spanning simuleert en onbalans veroorzaakt op het elektriciteitsnet zijn niet toegestaan. (Netcode Art. 3.8.2).

Zonnepanelen aarden is verplicht

Het aarden van zonnepanelen (met een transformatorloze omvormer) is sinds januari 2015 verplicht. Ook als de zonnepanelen in de nabijheid van een bliksemveiligheidsinstallatie ligt, is het aarden nog steeds verplicht. In alle andere gevallen is het dringende advies om de zonnepanelen te aarden om zo onveilige situaties te voorkomen. (NEN1010)

Aardlekschakelaar bij zonnepanelen

Een aardlekschakelaar is altijd verplicht, behalve bij zonnepanelen met een omvormer die automatisch uitschakelt bij een netstoring. Helemaal verantwoord aansluiten? Plaats dan altijd een aparte aardlekschakelaar op de groep van de zonnepanelen. (NEN1010)

Storing veroorzaken in het elektriciteitsnet

Als jouw zonnepanelen niet volgens de voorwaarden en eisen zijn aangesloten én ze veroorzaken een storing op het elektriciteitsnet, dan kan de netbeheerder je verplichten om de installatie alsnog aan te passen. Ga dus voor in één keer goed en voorkom extra kosten. (Netcode Art. 2.15.2).

Alles over zonnepanelen

Extra meetpunt

Een extra meetpunt is een virtuele aansluiting achter de bestaande hoofdaansluiting. Op dit extra meetpunt regel je een energiecontract voor andersoortig stroomverbruik of teruglevering dan die op je standaard aansluiting. Dit meetpunt noemen we ook wel een virtuele aansluiting, een secundair allocatiepunt of een MLOEA. Een extra meetpunt is geen extra fysieke aansluiting of een verhoging van de capaciteit van de bestaande aansluiting. Een extra meetpunt  gebruik je voor:

Elektrisch rijden: Als je voor het elektriciteitsverbruik van het laden van de elektrische auto een andere energieleverancier wil contracteren.

Terugleveren: Als je voor de teruglevering van je zonnepanelen een andere energieleverancier wil contracteren of als je teveel elektriciteit opwekt en je wil het overschot met derden “delen”.

Energie opwekken: Als er meerdere sets zonnepanelen, windmolens of andere elektriciteitsopwekkers op een bestaande aansluiting aanwezig zijn en je ontvangt groencertificaten via Verticer (voorheen CertiQ). Of als er sprake is van verschillende projecten binnen de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).

Voorwaarden en eisen extra meetpunt

De eigenaar van de bestaande hoofdaansluiting vraagt de virtuele aansluiting aan.
Er is een actief energiecontract afgesloten op de bestaande hoofdaansluiting.
Er is een actief energiecontract afgesloten per virtuele aansluiting.
Het totaal aangesloten vermogen overschrijdt de capaciteit van de bestaande aansluiting niet.
Het extra meetpunt komt ten hoogte van en naast de hoofdmeter te hangen.
Er is voldoende ruimte in de meterkast.
De kosten voor het aanpassen van de meterkast zijn voor eigen rekening.

Extra meetpunt aanvragen

De kosten voor het aanleggen van een extra meetpunt verschillen per netbeheerder, maar liggen rond de € 600,-. Naast de eenmalige kosten brengt de netbeheerder ook jaarlijkse kosten voor elk extra meetpunt in rekening. Deze jaarlijkse kosten bedragen ongeveer € 40,- per meetpunt en betaalt de contractant van de hoofdaansluiting aan de energieleverancier. Voor de exacte tarieven neem je contact op met je netbeheerder.

Hoe vraag ik een extra meetpunt aan?

Extra meetpunt

Een extra meetpunt is een virtuele aansluiting achter de bestaande hoofdaansluiting. Op dit extra meetpunt regel je een energiecontract voor andersoortig stroomverbruik of teruglevering dan die op je standaard aansluiting. Dit meetpunt noemen we ook wel een virtuele aansluiting, een secundair allocatiepunt of een MLOEA. Een extra meetpunt is geen extra fysieke aansluiting of een verhoging van de capaciteit van de bestaande aansluiting. Een extra meetpunt  gebruik je voor:

Elektrisch rijden: Als je voor het elektriciteitsverbruik van het laden van de elektrische auto een andere energieleverancier wil contracteren.

Terugleveren: Als je voor de teruglevering van je zonnepanelen een andere energieleverancier wil contracteren of als je teveel elektriciteit opwekt en je wil het overschot met derden “delen”.

Energie opwekken: Als er meerdere sets zonnepanelen, windmolens of andere elektriciteitsopwekkers op een bestaande aansluiting aanwezig zijn en je ontvangt groencertificaten via Verticer (voorheen CertiQ). Of als er sprake is van verschillende projecten binnen de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).

Voorwaarden en eisen extra meetpunt

De eigenaar van de bestaande hoofdaansluiting vraagt de virtuele aansluiting aan.
Er is een actief energiecontract afgesloten op de bestaande hoofdaansluiting.
Er is een actief energiecontract afgesloten per virtuele aansluiting.
Het totaal aangesloten vermogen overschrijdt de capaciteit van de bestaande aansluiting niet.
Het extra meetpunt komt ten hoogte van en naast de hoofdmeter te hangen.
Er is voldoende ruimte in de meterkast.
De kosten voor het aanpassen van de meterkast zijn voor eigen rekening.

Extra meetpunt aanvragen

De kosten voor het aanleggen van een extra meetpunt verschillen per netbeheerder, maar liggen rond de € 600,-. Naast de eenmalige kosten brengt de netbeheerder ook jaarlijkse kosten voor elk extra meetpunt in rekening. Deze jaarlijkse kosten bedragen ongeveer € 40,- per meetpunt en betaalt de contractant van de hoofdaansluiting aan de energieleverancier. Voor de exacte tarieven neem je contact op met je netbeheerder.

Hoe vraag ik een extra meetpunt aan?

Extra kosten 

Extra meetpunt: € 600,-

Verwijderen meetpunt: € 100,-

Jaarlijkse kosten: € 40,-

Peildatum: 1 januari 2024

Zo ziet een extra meetpunt eruit

Virtuele aansluiting schema
Virtuele aansluiting schema

Wat is een zuivere terugleveraansluiting?

Een aansluiting voor zuivere teruglevering (ZTLV) is een speciale aansluiting voor grote energieprojecten met zonnepanelen of windmolens. Bij zuivere teruglevering zijn de zonnepanelen of is de windmolen direct aangesloten op de aansluiting, zonder tussenkomst van een verdeelinrichting (groepenkast). De opgewekte elektriciteit wordt op deze manier direct teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

Grote energieprojecten: Als je deelneemt aan de SCE-subsidie.
Lagere capaciteitstarief: Verlaag je netwerkkosten door de zonnepanelen of windmolen apart aan te sluiten.

Voorwaarden en eisen zuivere teruglevering

Je neemt deel aan de SCE subsidie.
De energiebron is hernieuwbaar, bijvoorbeeld zonne-energie of windenergie.
Er is geen verdeelinrichting op de aansluiting aangesloten.
Er is geen elektriciteitsverbruik op de aansluiting.

Zuivere terugleveraansluiting aanvragen

Een zuivere terugleveraansluiting aanleggen kan vanaf € 1.300,-, afhankelijk van de situatie en welke netbeheerder je hebt. Naast deze vaste kosten rekent de netbeheerder ook jaarlijkse kosten voor een zuivere terugleveraansluiting. Deze jaarlijkse netwerkkosten zijn € 100,- en zijn beduidend lager dan bij een normale aansluiting (€ 400,-). Voor de exacte tarieven neem je contact op met je netbeheerder.

Waar vraag ik een zuivere terugleveraansluiting aan?

Extra kosten

ZTLV aansluiting: Vanaf € 1.300,-

Jaarlijkse kosten: € 100,-

Peildatum: 1 januari 2024

De aansluiting en meterkast in beeld

  • Jouw feedback
  • 111   0