Energie terugleveren

Energie terugleveren kan je doen met een windmolen of met zonnepanelen. Voordat je energie kan terugleveren aan het elektriciteitsnet moet je wel een aantal dingen regelen. Welke dingen dit zijn leggen we uit in dit artikel. Ook het verschil tussen energie opwekken en energie terugleveren leggen we aan je uit.

Storing op omvormers

Met de enorme groei van zonnepanelen wordt ook het elektriciteitsnet steeds zwaarder belast. Als er veel elektriciteit wordt teruggeleverd en weinig afname is (zomerperiode) dan kan het elektriciteitsnet instabiel worden, waardoor bijvoorbeeld je omvormer van de zonnepanelen uitvalt. Meestal is dit een korte periode, maar het is wel goed om dit in de gaten te houden.

Meer over storing omvormer

Aanmelden terugleveren

Stabiel elektriciteitsnet

Een stabiel elektriciteitsnet is in het belang van iedereen. Om dit te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat teruglevering gemeld wordt bij de netbeheerder. Met de melding van teruglevering houdt de netbeheerder bij waar uitbreidingen en onderhoud aan het elektriciteitsnet nodig zijn. Dit voorkomt vervelende stroomonderbrekingen en storingen.

Teruglevering melden bij netbeheerder

Het melden van teruglevering doe je voordat je de zonnepanelen of windmolen plaatst of binnen 2 maanden na plaatsing. De voorkeur is om dit vooraf te doen, zodat de netbeheerder hier rekening mee kan houden. Een melding van teruglevering bij je netbeheerder is gratis, maar wel verplicht (Zie ook: Netcode art. 2.1.5.1). Voor het aanmelden heb je het meternummer van de elektriciteitsmeter nodig en de gegevens van de omvormer en zonnepanelen (zie offerte of opleverdocument).

Direct teruglevering melden

Melding teruglevering voor grootverbruikers

Bedrijven met een aansluiting van 3×100 ampère of groter worden gezien als grootverbruiker. Een grootverbruiker moet altijd toestemming vooraf vragen om te mogen terugleveren aan het elektriciteitsnet. De informatie over je aansluiting haal je op bij je netbeheerder.

Off-grid systemen en thuisbatterijen

Teruglevering ontstaat eigenlijk altijd, behalve als je een off-grid systeem hebt. Deze hoef je dan ook niet te melden bij de netbeheerder. Een set zonnepanelen of windmolen dat gekoppeld is aan de aansluiting in de meterkast moet je wel aanmelden bij de netbeheerder. Sinds september 2022 is het ook verplicht om energieopslag te melden. Heb je een thuisbatterij laten plaatsen om de opgewekte energie op te slaan? Meld deze dan bij de netbeheerder.

Wie is mijn netbeheerder?

Energie opwekken of terugleveren

Verschil tussen energie opwekken en terugleveren

De termen opwekken en terugleveren worden vaak door elkaar gebruikt. Dat is onterecht, want energie terugleveren of opwekken is een wereld van verschil! De omvormer van je set zonnepanelen laat alleen zien hoeveel elektriciteit je opwekt. Je maakt altijd meteen gebruik van de stroom die de zonnepanelen opwekken. De stroom die je niet meteen gebruikt, lever je terug aan het elektriciteitsnet. De meter in de meterkast registreert dit als teruglevering. De opgewekte elektriciteit die je meteen van de zonnepanelen gebruikt, zie je hierop niet terug.  Het verschil tussen de opwekking en terugleveren is dus de elektriciteit die je zelf meteen van de zonnepanelen gebruikt in huis.

Video over opwekken en terugleveren

Dubbeltarief of enkeltarief

Bij dubbeltarief kan het voor komen dat je nog teruglevering overhoudt in het hoge tarief en juist verbruik in het lage tarief. Dit wordt bij dubbeltarief meestal niet gesaldeerd. Het is dus verstandig om een energiecontract met enkeltarief af te sluiten als je zonnepanelen hebt.

Verrekening teruglevering per fase

Alle elektriciteitsmeters verrekenen de teruglevering en het verbruik van de fasen in de meter. Dit betekent dat de elektriciteitsmeter óf teruglevering óf verbruik laat zien. De meter registreert dus niet per fase.

Wat zie je op de jaarafrekening?

De energieleverancier verrekent alleen wat de meter in meterkast registreert: De energie die je van de energieleverancier ontvangt en de teruglevering van de zonnepanelen. De energieleverancier ziet dus niet de volledige opgewekte stroom van de zonnepanelen die jij wel op je omvormer kan aflezen.

Meterstanden doorgeven

Geef dus nooit de stand van de omvormer door aan de energieleverancier. De energieleverancier heeft alleen de meterstanden van de elektra- en gasmeter nodig en als je een slimme meter hebt hoef je helemaal niets te doen. De energieleverancier leest de standen zelf uit en verrekent jaarlijks de teruglevering op de jaarnota volgens de salderingsregeling, zoals omschreven in de Elektriciteitswet.

Meer over salderen

Energieverbruik berekenen

Berekening totale energieverbruik

Omdat je een extra energiebron aan je huishouden of bedrijf toevoegt (zonnepanelen of windmolen), kan de elektriciteitsmeter niet meer je hele energieverbruik zien. Om dit te achterhalen moet je dus een berekening uitvoeren. Stel dat de zonnepanelen 100 kWh opwekken en ze leveren 20 kWh van de stroom terug. Het directe elektriciteitsverbruik in huis van de zonnepanelen is dan 80 kWh. Dit is echter niet het totale verbruik, want je neemt je hebt ook stroom nodig wanneer de zon niet schijnt. Stel dat je ook nog 200 kWh van de energieleverancier afneemt, dan voer je de volgende berekening uit: Netverbruik + (opwek – teruglevering)

Het totale energieverbruik is dan: 200 + (100 – 20) = 280 kWh.

Berekening energieverbruik bij zonnepanelen

Playlist: Teruglevering aanmelden doe je zo!

Veelgestelde vragen over energie terugleveren

Waarom moet ik mijn zonnepanelen melden?

De netbeheerder heeft voornamelijk het vermogen van de omvormer nodig. Met dit gegeven berekent de netbeheerder of hij een aanpassing moet doen in het elektriciteitsnet. Zo blijft het mogelijk om stroom terug te leveren met zonnepanelen en krijgt ieder huishouden in Nederland gewoon elektriciteit binnen. Je draagt dus bij de stabiliteit van het elektriciteitsnet.

Wanneer lever ik stroom terug?

Op het moment dat je bijvoorbeeld zonnepanelen aansluit ga je energie opwekken. Als je méér energie opwekt dan je op dat moment in huis nodig hebt, lever je stroom terug op het elektriciteitsnet. Afhankelijk van het verbruik levert een huishouden gemiddeld per jaar 30% van de opgewekte stroom terug.

Is mijn meter geschikt voor teruglevering

Niet alle elektriciteitsmeters zijn geschikt voor de registratie van teruglevering. Het dus slim om dit vooraf te controleren bij je netbeheerder. Nadat je de zonnepanelen aanmeldt wordt je ook altijd geïnformeerd over de geschiktheid van de elektriciteitsmeter.

Check hier of jouw meter geschikt is

Lever ik altijd terug als ik zonnepanelen heb?

In principe wel. Over het hele kalenderjaar ontstaat er altijd wel wat teruglevering. Zelfs als je bijvoorbeeld maar 3 zonnepanelen hebt. Je levert géén stroom terug als je omvormer is uitgeschakeld of als je zonnepanelen niet zijn aangesloten op het elektriciteitsnet (off grid).

Ik ga energie terugleveren, wat krijg ik daarvoor?

Op dit moment is de energieleverancier verplicht om alle teruglevering te salderen. Hierdoor krijg je hetzelfde bedrag terug van de energieleverancier die je ook betaald voor de energie die je koopt. Dit tarief vind je terug in je energiecontract.

In de periode 2025 – 2031 wordt de salderingsregeling langzaam afgebouwd, daarna ontvangt je een vaste vergoeding voor de teruglevering van je energie.

Meer over de salderingsregeling

Kan ik nog zonnepanelen plaatsen?

Kleinverbruikers mogen altijd zonnepanelen plaatsen. Je bent een kleinverbruiker als je aansluiting niet groter is dan 3×80 ampère. Alleen bij grote projecten en zonneparken ontstaan knelpunten op het elektriciteitsnet. Deze worden echter aangesloten op een ander gedeelte van het elektriciteitsnet, maar kunnen weldegelijk invloed hebben op jouw set zonnepanelen. Tot 130 zonnepanelen kan je probleemloos plaatsen, daarboven doe je altijd even navraag doen bij de netbeheerder.

Check hier wie je netbeheerder is

Waarom moet ik mijn zonnepanelen melden?

Het aanmelden van de zonnepanelen doe je vooraf of binnen 2 maanden na plaatsing. Voor grootverbruiker moet dit altijd vooraf. Je pas een grootverbruiker als je aansluiting 3×100 ampère of groter is.

De netbeheerder vraagt sinds 27 april 2019 om meer gegevens van de jouw zonnepanelen. Al deze gegevens zijn op te vragen bij de installateur of te vinden op de offerte of brochure van de zonnepanelen. Je hebt ook het meternummer van je elektriciteitsmeter uit de meterkast nodig.

Direct zonnepanelen aanmelden

  • Nuttige pagina?
  • 1393   1

Andere bekeken ook

Zonnepanelen installeren

De salderingsregeling