zelf energie produceren

Jouw privacy op zelfenergieproduceren.nl is gewaarborgd. Als je een account aanmaakt op onze website vragen we een beperkt aantal persoonlijke gegevens uit. Je bepaalt zelf welke gegevens je wel of niet wilt delen.

Aanmaken account

Voor het aanmaken van een account is een e-mailadres minimaal vereist. Zelfenergieproduceren.nl deelt jouw gegevens nooit met derden en gebruikt deze nooit voor commerciële doeleinden. Je kunt op elk moment je account zelf verwijderen via Mijn Profiel -> Instellingen -> Verwijder account of je kunt een verwijderverzoek indienen.

Ontvangen nieuwsbrief

Voor het ontvangen van onze maandelijkse nieuwsbrief gebruiken wij jouw e-mailadres. Je kunt aangeven dat je een nieuwsbrief wilt ontvangen bij het aanmaken van een account op ZEP of je inschrijven via het formulier op de website. Als je je zonnepanelen hebt aangemeld op www.energieleveren.nl stellen we je op de hoogte van het bestaan van onze website en de nieuwsbrief. Vragen? Neem dan contact met ons op!

Onder deel van Enexis Groep

ZEP is onderdeel van de Enexis Groep en valt daarom (deels) onder dezelfde privacyverklaring.

Lees onze privacyverklaring