Dure salderingsregeling oneerlijk

Energieleveranciers uiten al jaren hun zorgen over de hoge kosten die gepaard gaan met de salderingsregeling. Onder de huidige salderingsregeling moeten energieleveranciers namelijk het normale consumententarief inclusief belastingen compenseren voor de zonne-energie die wordt teruggeleverd door consumenten met zonnepanelen. Hoewel de salderingsregeling zeer gunstig is voor consumenten met zonnepanelen is dat voor energieleveranciers juist het tegenovergestelde.

Terugleverkosten per teruggeleverde kWh

Vanwege de verwachte afschaffing van de salderingsregeling brachten energieleveranciers aanvankelijk extra kosten in rekening bij al hun klanten. Echter, vanwege het besluit van de Eerste Kamer om de salderingsregeling te behouden, kiezen energieleveranciers er nu voor om deze kosten niet langer algemeen door te berekenen, maar specifiek bij klanten met zonnepanelen. Eerder verhoogden energieleveranciers hiervoor het vastrecht, maar vanaf komende zomer gaan consumenten met zonnepanelen een tarief per teruggeleverde kWh betalen.

Hoe zien de terugleverkosten eruit?

De terugleverkosten worden in rekening gebracht voor alle teruggeleverde zonnestroom die gesaldeerd wordt. Als er na salderen nog teruglevering overblijft krijg je hier nog steeds een vergoeding voor. De energieleveranciers blijven de terugleverkosten in rekening brengen totdat de afbouw van de salderingsregeling wordt gestart. Hoe hoog de terugleverkosten per kWh wordt is niet bekend.

Voorbeeld 1: Minder teruglevering dan energieverbruik

Energieverbruik: 3000 kWh
Teruglevering: 2000 kWh
Energietarief: € 0,25
Terugleverkosten: € 0,04*

Salderen: Je betaalt € 250,- voor 1000 kWh die overblijft na salderen.
Terugleverkosten: Je betaalt € 80,- voor de 2000 kWh die je binnen het salderen hebt teruggeleverd.

* prijs is fictief

Voorbeeld 2: Meer teruglevering dan energieverbruik

Energieverbruik: 3000 kWh
Teruglevering: 5000 kWh
Energietarief: € 0,25
Terugleverkosten: € 0,04*
Teruglevertarief: € 0,10*

Salderen: Er blijft geen energieverbruik over
Teruglevertarief: Je ontvangt € 200,- voor 2000 kWh die je extra hebt teruggeleverd.
Terugleverkosten: Je betaalt € 120,- voor 3000 kWh die je binnen het salderen hebt teruggeleverd.

* prijs is fictief

Bron: Eneco, Vattenfall

  • Jouw feedback
  • 6   0

Geef een reactie