Fossiele energie

Fossiele brandstoffen zijn honderden miljoenen jaren geleden gevormd uit de overblijfselen van dieren en planten. Net als fossiele dieren en planten zijn de fossiele brandstoffen geconserveerd in steenlagen. De belangrijkste fossiele energie zijn: aardgas, steenkool en aardolie. Fossiele energie is de belangrijkste vorm van energie in Nederland. Het grootste deel van de Nederlandse elektriciteit komt nog steeds uit fossiele energiebronnen. Op dit moment is dat percentage ongeveer 68 procent. Dit percentage neemt overigens wel af, want vorig jaar was dit nog 76 procent. Het aandeel hernieuwbare energie neemt juist toe.

Aardgas

Nederland is in West-Europa de grootste producent van aardgas. De belangrijkste aardgasvelden liggen in de provincie Groningen. Het gebruik van aardgas stoot minder CO2 uit dan steenkool of olie. Nederland heeft 45 gascentrales verdeeld over het hele land. Naar verwachting is aardgas als energiebron in 2080 uitgeput.

Steenkool

Nederland heeft wel (grote) voorraden steenkool, maar wint deze niet zelf en import daarom kolen uit China en de Verenigde Staten. Het grootste deel van de wereldwijde fossiele energievoorraad bestaat uit kolen. Het gebruik van kolen stoot veel CO2 en andere schadelijke stoffen uit, bijna 2 keer zo hoog als bij aardgas. In Nederland zijn nog 5 kolencentrales actief waarvan de deuren in 2030 sluiten. De verwachting is dat kolen als energiebron pas over enkele honderden jaren is uitgeput.

Aardolie

Aardolie is vooral belangrijk als brand- en grondstof voor industrie en vervoer. Ongeveer 60 procent van de wereldwijde olievoorraad bevinden zich in het Midden-Oosten. Nederland produceert 8 procent van de eigen oliebehoefte zelf. De wereldwijde olievoorraad kan nog zo’n 40 jaar mee en is in 2060 uitgeput.

Productie fossiele energie 

Nederland haalt nog steeds de meeste elektriciteit uit aardgas, steenkool en overige fossiele bronnen. Fossiele bronnen zoals gas, olie en kolen zijn eindig en stoten CO2 uit. In 2050 wil de Nederlandse overheid het gebruik van fossiele brandstoffen uitbannen en vervangen door volledig hernieuwbare energie.

Aandeel energiebronnen energieverbruik 2019

Van aardgas naar steenkool

Nederland haalt nog steeds de meeste elektriciteit uit aardgas, steenkool en overige fossiele bronnen. De elektriciteitsproductie uit aardgas bereikte in 2010 een recordhoogte met 73,6 TWh. In 2015 zakte de productie uit gas naar 45,9 TWh. Hier tegenover stond een stijgende elektriciteitsproductie uit steenkool van 21,9 TWh in 2010 naar 39,5 TWh in 2015. De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen steeg in deze periode van 10 naar 13 TWh.

En weer terug naar aardgas

Vanaf 2015 switchte de elektriciteitsproductie echter weer van steenkool naar het schonere aardgas. In 2019 werd er nog maar 17,7 TWh geproduceerd uit steenkool. De verduurzaming is duidelijk zichtbaar gezien de enorme groei van hernieuwbare energie. De laatste 5 jaar steeg de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen van 13,7 TWh naar 32,3 TWh en heeft het de productie uit steenkool dus al ruim gepasseerd. Op dit moment is het aandeel hernieuwbare energie 23,6 procent en fossiele energie 68 procent.

2020 productie fossiele energie in nederland
Bron: CBS
alles over hernieuwbare energie
  • Nuttige pagina?
  • 4   1