Fossiele energie

Fossiele energie is energie dat afkomstig is uit energiebronnen zoals, aardgas, olie en steenkool. Deze energiebronnen zijn eindig en raken dus een keer op. Een ander nadeel is dat fossiele energiebronnen Co2 uitstoten, waardoor ons klimaat langzaam verandert. De laatste jaren produceren we steeds minder energie uit fossiele bronnen en stappen we langzaam over op duurzame energie. In dit artikel leggen we je uit welke fossiele energiebronnen er zijn en hoeveel fossiele energie we nog produceren.

Fossiele energiebronnen

Wat is fossiele energie?

De oorsprong van fossiele brandstoffen is honderden miljoenen jaren geleden en is ontstaan uit overblijfselen van planten en dieren. Deze werden millennialang bedekt door steenlagen, waardoor de Co2 ervan ook niet vrijkwam. Nu de fossiele brandstoffen worden gewonnen en gebruikt als brandstof voor vervoer, verwarming en elektriciteit, komt deze Co2 alsnog in grote mate vrij. De belangrijkste fossiele energiebronnen zijn: aardgas, steenkool en aardolie.

Aardolie

Olie bestaat uit koolstof en waterstof en is 60 tot 300 miljoen jaar geleden ontstaan uit o.a. plankton en algen die in de bodem zijn begraven en wordt gewonnen uit putten op zee en land. De VS, Rusland en Saoedi-Arabië zijn de belangrijkste producenten van olie en samen goed voor 40% van de totale wereldvoorraad. Aardolie is voor 50% verantwoordelijk voor de wereldwijde uitstoot van Co2. Nederland produceert zelf 8% van de eigen oliebehoefte. De wereldwijde olievoorraad is in 2060 uitgeput.

olie

Steenkool

Steenkool is een sedimentgesteente dat wordt onderscheiden in bruinkool en zwarte kolen. Het ontstaan ervan ligt 300 tot 400 miljoen jaren geleden en het wordt zowel bovengronds als ondergronds gewonnen. Steenkool is goed voor 30% van alle energie in de wereld en goed voor 44% van de totale Co2-uitstoot in de wereld. China, India en de VS zijn de grootste afnemers en producenten van steenkool. Nederland heeft wel voorraden steenkool, maar wint deze niet zelf. De verwachting is dat kolen als energiebron pas over enkele honderden jaren is uitgeput.

steenkool

Aardgas

Aardgas bestaat hoofdzakelijk uit methaan en is miljoenen jaren geleden ontstaan uit ontbindend organisch materiaal. Het gebruik van aardgas stoot minder Co2 uit dan bij steenkool of olie en dus een relatief schone vorm van energie. De VS, Rusland en Iran zijn de grootste producten van aardgas. Nederland was in West-Europa de grootste producent van aardgas. Inmiddels is bekend dat de gaswinning in Groningen uiterlijk 2024 stopt.

aardgas

Stand van zaken fossiele energie

Productie fossiele energie en duurzame energie

Nederland haalt nog steeds de meeste energie uit fossiele bronnen zoals, aardgas en steenkool. Het aandeel van fossiele energie in de totale energieproductie daalt wel elk jaar, waar het aandeel duurzame energie juist blijft groeien.

Energieproductie Nederland

Aardgas belangrijkste energiebron

Binnen de energieproductie is aardgas de grootste bron van energie. Aardgas is goed voor 51% van de totale energieproductie en windenergie is goed voor 14%.

energieproductie per bron

Fossiele energieproductie

In Nederland is aardgas nog steeds de belangrijkste energiebron. Ondanks dat de energieproductie uit aardgas de laatste jaren wel afneemt, maar dit komt vooral door de significante hoge energieproductie in 2020. Sindsdien loopt de energieproductie uit aardgas flink terug, maar is het nog steeds de belangrijkste energiebron in Nederland.

fossiele energieproductie

Onderzoek fossiele energie

Laatste nieuws over fossiele energie

Wist je dit over fossiele energie?

Bijna 40% van onze energie komt uit aardgas

Windenergie is met 18% de belangrijkste duurzame energiebron in Nederland

De energieproductie uit fossiele bronnen is sinds 2000 met 40% gedaald

Nederland was ooit de grootste aardgasproducent van West-Europa

Aardolie is als energiebron in 2060 volledig uitgeput

Video's over fossiele energie

  • Jouw feedback
  • 5   0

Andere bekeken ook

Duurzame energie

De energietransitie