Fossiele energie

Fossiele energie is de belangrijkste vorm van energie in Nederland. Het grootste deel van de Nederlandse energieproductie komt nog steeds van fossiele energiebronnen. In 2020 was het percentage ongeveer 72 procent. Dit percentage neemt overigens wel af, want het jaar ervoor was dit nog 78 procent. Bij het verbranden van fossiele energie komt CO2 vrij, welke schadelijk is voor het milieu en zorgt voor klimaatverandering.

Oorsprong fossiele energie

De oorsprong van fossiele brandstoffen ligt honderden miljoenen jaren geleden en is ontstaan uit overblijfselen van planten en dieren. Deze werden bedekt door steenlagen, waardoor de CO2 ervan ook niet vrijkwam. Nu de fossiele brandstoffen worden gewonnen en gebruikt als brandstof voor vervoer, verwarming en elektriciteit, komt de CO2 alsnog in grote mate vrij. De belangrijkste fossiele energie zijn: aardgas, steenkool en aardolie.

Aardgas

Nederland was in West-Europa de grootste producent van aardgas. De belangrijkste aardgasvelden liggen in de provincie Groningen. Het gebruik van aardgas stoot minder CO2 uit dan bij steenkool of olie. Nederland heeft 45 gascentrales verdeeld over het hele land. Naar verwachting is aardgas als energiebron in 2080 uitgeput. Kaart met gasvelden.

Steenkool

Nederland heeft wel (grote) voorraden steenkool, maar wint deze niet zelf en import daarom kolen uit China en de Verenigde Staten. Het grootste deel van de wereldwijde fossiele energievoorraad bestaat uit kolen. Het gebruik van kolen stoot veel CO2 en andere schadelijke stoffen uit, bijna 2 keer zo hoog als bij aardgas. In Nederland zijn nog 5 kolencentrales actief waarvan de deuren in 2030 sluiten. De verwachting is dat kolen als energiebron pas over enkele honderden jaren is uitgeput.

Aardolie

Aardolie is vooral belangrijk als brand- en grondstof voor industrie en vervoer. Ongeveer 60 procent van de wereldwijde olievoorraad bevinden zich in het Midden-Oosten. Nederland produceert 8 procent van de eigen oliebehoefte zelf. De wereldwijde olievoorraad kan nog zo’n 40 jaar mee en is in 2060 uitgeput. Bekijk hier een kaart met olievelden.

Productie fossiele energie

Nederland haalt dus nog steeds de meeste energie uit aardgas, steenkool en overige fossiele bronnen. Fossiele bronnen zoals aardgas, olie en kolen zijn echter eindig en stoten CO2 uit. Om klimaatverandering tegen te gaan moeten we zoeken naar een nieuw energiesysteem. Daarom wil de Nederlandse overheid het gebruik van fossiele brandstoffen voor 2050 uitbannen en vervangen door volledig hernieuwbare energie.

energieproductie Nederland 2022

Steenkool

De energieproductie uit steenkool zakt de laatste jaren sterk. Nederland gebruikt dus steeds minder steenkool, in 2015 werd er nog 145 Petajoule gewonnen, maar dat was 5 jaar later in 2020 nog maar 29 PJ.

Aardgas grootste energiebron

De belangrijkste energiebron voor Nederland is aardgas, die voor maar liefst 64 procent deel uitmaakt van de totale energieproductie. Binnen de fossiele energieproductie is dat zelfs ruim 88 procent. De bedoeling is dat aardgas langzaam als energiebron gaat verdwijnen. Vooral windenergie en andere vormen van hernieuwbare energie moeten dit opvangen.

Energieproductie fossiele bronnen 2022

Dit zijn hernieuwbare energiebronnen

Dit zijn duurzame energiebronnen

  • Nuttige pagina?
  • 5   1