kernenergie en thorium

Kernenergie is een schone vorm van energie, waarbij geen CO2 vrijkomt. Wel blijft er sterk radioactief afval over. Een ‘schoner’ alternatief voor kernenergie is Thorium energie.

Over kernenergie

Kernenergie is elektriciteit dat wordt gewonnen uit de grondstof Uranium. Bij de productie ervan komt nagenoeg geen CO2 of andere schadelijke stoffen vrij. Deze vorm van energieopwek wordt daarom schone energie genoemd.

Uranium

Uranium is een goedkope grondstof en komt overal ter wereld voor in rotsen, bodem en water. Kazachstan is de grootste producent van Uranium (40%) ter wereld, gevolgd door Canada (22%) en Australië (10%).

Productie Uranium wereldwijd

Radioactief afval

Een groot nadeel van kernenergie is het radioactieve restafval dat ontstaat. Radioactief afval is levensgevaarlijk en vormt een groot gezondheidsrisico. Radioactief afval kan niet worden verwerkt en moet daarom worden bewaard. Hoogradioactief afval moet tot wel 100.000 jaar goed worden afgeschermd om gezondheidsrisico’s te voorkomen. Op dit moment is hier nog geen definitieve oplossing voor.

Plutonium

Een kerncentrale levert plutonium, waarmee kernwapens kunnen worden gefabriceerd. Dit is een extra reden voor tegenstanders om niet over te stappen op kernenergie.

Kernwapens wereldwijd

Rusland en de Verenigde Staten hebben veruit de hoogste voorraad kernwapens in de wereld. Deze voorraad neemt overigens wel af.

Productie in Nederland

In Nederland staat één kerncentrale. De Kerncentrale Borssele is opgeleverd in 1973 en wordt uiterlijk 2033 afgebroken. De kerncentrale heeft een productievermogen van 485 Megawatt. In 2015 kwam ongeveer 8 procent van de elektriciteitsproductie in Nederland uit kernenergie. In 2010 werd er 4,2 miljard kWh geproduceerd. In 2015 is dit ruimschoots verdubbeld naar 8,7 miljard kWh. Nederland importeert ook kernenergie uit België, Frankrijk en Duitsland.

Bron: CBS

Productie wereldwijd

11 procent van de wereldwijde elektriciteitsproductie komt uit kernenergie. De Verenigde Staten produceert de meeste kernenergie (805 TWh).

Bron: IAEA PRIS Database (World Nuclear Association)

Kerncentrales

De meeste actieve kerncentrales staan in de Verenigde Staten (99), Frankrijk (58), China (42), Japan (42) en Rusland (37). Nederland heeft slechts 1 kerncentrale. Kerncentrales hebben een geschatte technische levensduur van 25 tot 40 jaar.

Bron: Maps of World (augustus 2018)

Toekomstige kerncentrales

Tussen 2019 en 2026 worden er 49 kerncentrales bijgebouwd. Vooral China zet met 13 nieuwe kerncentrales met een totaal vermogen van 12840 MW hoog in op kernenergie.

LandAantalVermogen (MW)
China1312.840
India75400
Korea57000
Rusland43719
Verenigde Emiraten45600
Verenigde Staten22500
Wit-Rusland22388
Japan22756
Bangladesh22400
Slowakije2942
Verenigd Koninkrijk11720
Turkije11200
Finland11720
Frankrijk11650
Pakistan11100
Argentinië129
Totaal:4952.964

Verwerken radioactief afval

Onderzoek naar kernenergie vindt nog steeds plaats. Vooral op het gebied van veiligheid en “transmutatie” van radioactief afval. Hierbij wordt langlevend radioactief afval omgezet naar kortlevend afval. Deze techniek zou toegepast kunnen worden over enkele tientallen jaren bij de vierde generatie kernreactoren.

Kernfusie

Ook naar kernfusie vindt veel onderzoek plaats. Kernfusie is het energie opwekken door de kern van een atoom te veranderen. Deze techniek vindt van nature plaats in de zon. Bij kernfusie smelten de atoomkernen van deuterium en titrium samen. Hierdoor ontstaat energie. De grondstof deuterium is ruimschoots beschikbaar, maar titrium moet gemaakt worden in een centrale.

In Frankrijk wordt een experimentele kernfusiereactor (ITER) gebouwd. Na realisatie kan meer onderzoek gedaan worden naar het vermogen dat de kernfusiereactor kan opleveren. Op dit moment kost kernfusie meer energie dan het oplevert.

Kernramp Tjsernobyl

Op 26 april ontplofte de kernreactor nummer 4 door menselijk falen bij een test in de kerncentrale. Uiteindelijk werd door een ontploffing, het dak van de kernreactor geblazen, waardoor er een radioactieve wolk vrijkwam. Pas na 24 uur kwam evacuatie op gang. Zweedse onderzoekers ontdekten de radioactieve wolk, voordat Russische autoriteiten hier melding van maakten, die langs heel Europa dreef. In Nederland werd tijdens deze periode een aantal voorzorgsmaatregelen genomen.

Tijdens de explosie kwamen 31 mensen om het leven. In 2006 kwam uit onderzoek van de World Health Organisation (WHO) en Verenigde Naties (VN) naar voren dat ongeveer 600.000 mensen aan de hoogste stralingsdosis zijn blootgesteld. Naar schatting zijn 4000 mensen hiervan overleden. Van de 6,8 miljoen mensen die zijn blootgesteld aan een gemiddelde stralingsdosis is berekend dat er naar verwachting ongeveer 5000 mensen overlijden. Een rapport van Greenpeace (uit 2006) bracht andere cijfers naar voren. Zij onderzochten dat het aantal overledenen ten gevolge van de ramp op 93.000 ligt en zal stijgen naar 200.000.

Kernramp Fukushima

Door een aardbeving moesten de drie operationele kernreactoren stilgelegd worden. De aardbeving had het elektriciteitsnet dusdanig beschadigd dat de koelpompen op noodgeneratoren draaiden. Deze werden door de vloedgolven echter onbruikbaar. Noodaccu’s waren het laatste redmiddel, maar deze waren slechts voor een tijdelijke periode. Het elektriciteitsnet was niet op tijd hersteld, waardoor er in de reactoren een kernsmelting ontstond met daarbij een aantal ontploffingen. Door een reeks van gebeurtenissen kwam er straling vrij.

Er werden direct tijdens of na de ramp geen sterfgevallen of gewonden geconstateerd. Hedendaags worden er rondom Fukushima wel steeds vaker gevallen van straling-gerelateerde ziekten geconstateerd.

Overzicht kernrampen wereldwijd

Video over kernenergie

Bron: Zondag met Lubach (2018)
  • Nuttige pagina?
  • 8   0
Deel deze pagina!