Nederland staat samen met de rest van de wereld middenin de energietransitie. Duitsland had met haar “energiewende” een voortrekkersrol en Nederland volgt met de nieuwe klimaatwet haar voorbeeld. De energietransitie is de grootste energierevolutie sinds de overstap naar Nederlands aardgas.

Parijse en Nederlandse klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om de wereldwijde uitstoot van schadelijke broeikasgassen voor 2050 te reduceren. Het Parijse Klimaatakkoord uit 2015 en het Nederlandse Klimaatakkoord uit 2018 zijn belangrijke stappen binnen de energierevolutie

De opwarming van de aarde & klimaatverandering

Door de toename van uitstoot van schadelijke broeikasgassen stijgt de temperatuur van onze aarde. De opwarming van de aarde heeft als gevolg dat het klimaat verandert.

  • Was deze pagina nuttig?
  • ja   nee
Deel deze pagina..