energietransitie
De energietransitie is in volle gang. Nederland staat samen met de rest van de wereld middenin de grootste uitdaging sinds tijden. Duitsland gaf met haar Energiewende al het goede voorbeeld. De energietransitie is voor Nederland de grootste energierevolutie sinds de overstap van kolen naar aardgas.
In het Klimaatakkoord van Parijs zijn afspraken gemaakt om de wereldwijde uitstoot van schadelijke broeikasgassen voor 2050 te reduceren. Dit Klimaatakkoord uit 2015 en het Nederlandse Klimaatakkoord uit 2018 zijn belangrijke stappen binnen de energierevolutie.
Door de toename van uitstoot van schadelijke broeikasgassen stijgt de temperatuur van onze aarde. De opwarming van de aarde heeft als gevolg dat het klimaat verandert. Een stap naar schone energie is daarom hard nodig.
  • Was deze pagina nuttig?
  • ja   nee
Deel deze pagina..