Op weg naar 2050 de energietransitie

De energietransitie is in volle gang. De hele wereld is bezig met de overstap van fossiele energie naar hernieuwbare energie. Het belangrijkste klimaatdoel is het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graad. Om deze reden werd in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs gesloten.

Klimaatakkoord van Parijs

In 2015 sloten 194 landen in Parijs het klimaatakkoord die zij symbolisch op de Dag van de Aarde (22 april 2016) ondertekenden. In het klimaatakkoord zijn afspraken opgenomen om de uitstoot van schadelijke broeikasgassen voor 2050 met 100 procent te reduceren ten opzichte van het jaar 1990. Het begin van de energietransitie was hiermee geboren.

Klimaatdoel

Het belangrijkste klimaatdoel is om uitstoot van schadelijke broeikasgassen in 2050 met 100 procent te reduceren ten opzichte van 1990. Om dit doel te behalen maakten veel landen een eigen klimaatakkoord met klimaatafspraken en tussendoelen, waarbij in 2030 een belangrijk meetmoment is. In dat jaar moet de CO2-reductie al 55 procent zijn. Uitgangspunt is het beperken van verdere opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graad. Op dit moment stevenen we af op een opwarming van 3 graden.

Meer over het klimaatakkoord

Jaarlijkse klimaattop

Deelnemende landen komen jaarlijks bij elkaar op de inmiddels bekende klimaatconferentie. De landen bespreken hier de voortgang binnen hun eigen land en maken aanvullende of nieuwe (bindende) afspraken om de klimaatdoelen te realiseren. Bij de klimaatconferenties zijn ministeries van alle deelnemende landen, bedrijven, wetenschappers en andere vertegenwoordigers aanwezig.

Klimaattop in 2021

De klimaattop in Glasgow in 2021 was alweer de 26e klimaatbijeenkomst en werd gehouden tussen 1en 13 november. Vooraf werden geen doorbraken verwachten en die waren er eigenlijk ook niet. Er werd wel voor het eerst gesproken over het terugdringen van steenkool en methaan. En 6 jaar na het Parijs akkoord werd deze dan ook eindelijk afgetikt door de deelnemende landen en vastgelegd in het Klimaatakkoord van Glasgow. Meer over de klimaattop in Glasgow.

Klimaattop 2022

De klimaattop van 2022 wordt gehouden in Sharm-el-Sheik, Egypte.

Greendeal

Frans Timmermans en Ursula von der Leyen presenteerden eind vorig jaar tijdens de 25e klimaattop in Madrid een ambitieus klimaatplan: de Greendeal. Dit is het Europese pakket met maatregelen is een actieplan om de Europese Unie CO2-neutraal te maken. Sinds de presentatie op 19 december 2019 zijn er al diverse plannen en maatregelen uitgeschreven en aangenomen, die de energietransitie Europees gezien structuur geven. Op 14 juli 2021 ging de uitvoering van de Green Deal van start met het Fit for 55-pakket. In een handige tijdlijn zie je de voortgang van de Green Deal plannen. Tijdlijn Green Deal bekijken.

Wat is de greendeal?

Klimaatplan Nederland

De Nederlandse overheid heeft als doel om in 2030 een CO2-reductie van 49 procent te halen. Dit tussentijdse doel moet uiteindelijk leiden tot een CO2-neutrale economie in 2050. Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken het tussentijdse doel in 2030 zelfs op te schroeven naar een CO2-reductie van 55 procent. De maatregelen voor de komende 10 jaar (tot 2030) zijn vastgesteld in het Klimaatplan. Meer over dit klimaatplan.

Klimaatwet en klimaatakkoord

Om het Europese klimaatdoel te behalen en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad in 2050, moet de energietransitie sneller en moet Nederland veel (meer) maatregelen treffen. Het kabinet werd het in 2018 eens over een klimaatwet, zodat de afspraken uit het Nederlandse Klimaatakkoord ook wettelijk vastgelegd zijn.

Hoe staan we er voor? Aandeel hernieuwbare energie 2020

Het aandeel hernieuwbare energie is een belangrijk klimaatdoel en laten zien hoever elk land is met haar energietransitie. De cijfers over 2020 zijn gepubliceerd door Eurostats op 15 januari 2022. Nederland heeft haar klimaatdoel net gehaald, maar doet het nog steeds niet heel erg goed en blijft in de onderste regionen bungelen.

Hernieuwbare energie 2020

Uitstoot broeikasgassen Nederland

Als we wat inzoomen op de emissies van Nederland, dan zie we dat de uitstoot van broeikasgassen in 2021 alweer het behaalde Urgendadoel van 2020 teniet doet. In dat jaar was de CO2-uitstoot 164,4 Mton, wat net voldoende was om aan de uitspraak van de rechter in de bekende klimaatzaak te voldoen. In 2021 kwam onze CO2-uitstoot alweer boven dit klimaatdoel uit, namelijk: 167,8 Mton. De cijfers over 2021 van het CBS zijn nog niet definitief.

 

 

2020 ongeveer 9 procent lager was ten opzichte van het jaar ervoor. De CO2-uitstoot (in equivalenten) is daarmee 25,4 procent lager dan in 1990. Het klimaatvonnis uit de Urgenda klimaatzaak is daarmee nét gehaald.

Uitstoot broeikasgassen Nederland 2022

Overzicht uitstoot broeikasgassen wereldwijd

China is sinds jaar en dag het land dat de meeste broeikasgassen uitstoot, maar liefst 10.668 Megaton CO2. De Verenigde Staten op de tweede plaats en stoot de helft minder uit dan China. Sterker nog, China stoot meer CO2 uit dan de gehele top 6 bij elkaar. Nederland staat op plek 34 met een CO2-uitstoot  van 138 Megaton, dit was vorig jaar nog 155 Mton.

Landen met meeste co2 uitstoot per jaar

Onderzoek energietransitie

De wetenschap en onafhankelijke instanties doen constant onderzoek naar de kosten, de haalbaarheid en de ontwikkelingen van de energietransitie. Hieronder vind je belangrijke onderzoeken die zijn uitgevoerd.

Playlist: Energietransitie

  • Nuttige pagina?
  • 3   0