Discussie kernenergie

Het produceren van kernenergie is nog altijd een enorm discussiepunt tussen voor- en tegenstanders. Voorstanders benoemen vooral de stabiliteit en leveringszekerheid van schone kernenergie. Tegenstanders stellen hier vaak de verwerking van radioactief afval, het ontploffingsgevaar en het lange dure bouwtraject tegenover. Voor beiden kanten valt voldoende te zeggen, waardoor het kabinet al jaren twijfelt over het bouwen van een nieuwe kerncentrale in Nederland.

Meer onderzoek kernenergie

Minister Jetten zou oorspronkelijk rond deze periode concrete plannen voor kernenergie in Nederland naar buiten brengen. Maar heel verrassend wil minister Jetten eerst nog wat meer onderzoek verrichten naar de gevaren rondom kernenergie, de locaties, de maatschappelijke steun en de rol die kernenergie kan spelen binnen de energietransitie en de Nederlandse energiemix met zonne-energie en windenergie. In het najaar komt Jetten dan echt met concrete plannen.

Internationale investeerders

Er ligt 5 miljard euro op plank voor het bouwen van kerncentrales in Nederland. De andere helft van het bedrag moet komen van investeerders. Vooral internationale partijen blijken geïnteresseerd. Genoemde locaties voor een kerncentrale zijn de Maasvlakte in Rotterdam, de Eemshaven in Groningen en Zeeland staat ook positief tegenover een nieuwe kerncentrale. Nederland heeft weinig kennis op het gebied van kernenergie en is hierbij dus afhankelijk van de informatie van andere landen die al kernenergie produceren.

Energiebesparing en energieopslag

Het bouwen van een kerncentrale duurt minimaal 10 jaar en kost zo’n 10 miljard euro. Voor de huidige klimaatproblemen is dit dan ook geen oplossing. Dit is ook de harde kritiek van milieuorganisaties, die niet begrijpen dat het Nederlandse kabinet de 5 miljard euro niet inzet voor energiebesparing en energieopslag. Vooral de vraag naar energieopslag groeit, zeker met het oog op het verdwijnen van de salderingsregeling.

Hoe duurzaam is kernenergie?
Meer nieuws over kernenergie

Geef een reactie