Co2-uitstoot Nederland

In 2017 werd er 163 miljard kilogram koolstofdioxide (CO2) uitgestoten in ons land. Dit is net zo hoog als een kwart eeuw geleden. De sectoren die het meeste Co2 uitstoten groeiden fors, maar de uitstoot bleef dus nagenoeg gelijk. Zo werd er wel 54% meer elektriciteit opgewekt door energiebedrijven, maar de uitstoot steeg met slechts 22%./

Stijging koolstofdioxide

Koolstofdioxide is de belangrijkste broeikasgas, die door menselijke activiteiten wordt geproduceerd. Het aandeel koolstofdioxide is in 2017 maar liefst 11 procent hoger dan in 1990. De uitstoot van andere broeikasgassen zoals; methaan, lachgas en F-gassen zijn daarentegen gehalveerd. De totale uitstoot van broeikasgassen is met 13 procent afgenomen, ten opzichte van 1990./

Vervoer en minder aardgas

De Co2-uitstoot door Nederlandse weggebruikers was 12 procent hoger dan in 1990. Er werden echter ook meer kilometers (42%) afgelegd, waardoor er dus per kilometer minder Co2 werd uitgestoten. Ook werd er minder aardgas verstookt. De gebouwde omgeving stootte maar liefst 17% minder koolstofdioxide uit./

Klimaatafspraken

In 2020 moet de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 20 procent zijn gereduceerd. Dit is gevolg van een uitspraak in de Klimaatzaak, die Urgenda tegen de Nederlandse staat had aangespannen. In het regeerakkoord van 2018 meldde het kabinet dat zij in 2030 een reductie van 49% nastreven. In 2050 moet de uitstoot zelfs met 95% zijn gereduceerd./

co2 uitstoot nederland

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Duurzame onderwerpen

Eén reactie op “Co2-uitstoot Nederland in 2017 niet gedaald ten opzichte van 1990”

  1. Pacito

    Ik zie dat de luchtvaart niet is meegeteld terwijl die wel fors gestegen is. Misleidend dus.

Geef een reactie