Belasting op klimaatbelastend gedrag

De bevindingen van de Nationale Klimaatraadpleging, vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer, illustreren deze brede steun. Meer dan 11.500 Nederlanders namen deel aan het onderzoek, waarbij ongeacht leeftijd, geslacht of opleidingsniveau de uitkomst was dat vervuilend gedrag belast moet worden. 80% van de respondenten pleit voor maatregelen vanuit de Tweede Kamer om klimaatbelastend gedrag te ontmoedigen. Vooral vliegreizen en niet-duurzaam geproduceerde goederen moeten hoger belast worden. Bovendien ondersteunt een meerderheid maatregelen die korte vluchten verbieden, wat kan leiden tot een vermindering van 30% in vliegverkeer. Opmerkelijk is dat deelnemers eerder geneigd zijn te bezuinigen op vliegreizen dan op autorijden of vleesconsumptie, die zij beschouwen als basisbehoeften. Dit inzicht benadrukt de complexiteit van gedragsverandering en het belang van duurzame alternatieven.

Steun voor prijsverhogingen met duurzame alternatieven

Het onderzoek toont aan dat er across-the-board steun is voor hogere prijzen, mits er duurzame alternatieven voorhanden zijn. Dit kan variëren van betaalbare en efficiënte treinverbindingen tot goedkopere kledingreparaties ten opzichte van het kopen van nieuwe kleding. Naast klimaatmaatregelen streven Nederlanders ook naar energieonafhankelijkheid tegen 2050. De meerderheid wil dat 80% van de energie binnen de landsgrenzen wordt opgewekt om afhankelijkheid van buitenlandse bronnen te vermijden. Dit getuigt van een langetermijnvisie, gedreven door de zorg voor toekomstige generaties.

Klimaatraadpleging: een kijkje in de toekomst

De Nationale Klimaatraadpleging, uitgevoerd door Populytics en de TU Delft, biedt inzicht in de bredere publieke opinie omtrent klimaat- en energiebeleid. De resultaten zijn gebaseerd op de deelname van meer dan 11.500 Nederlanders. Deze resultaten worden gebruikt om het klimaatbeleid van de toekomst vorm te geven. Het hoge draagvlak voor vergaand klimaatbeleid, zoals blijkt uit deze raadpleging, wordt mogelijk gemaakt door een combinatie van duidelijke informatievoorziening en aandacht voor toekomstige generaties. Dit onderstreept het belang van transparantie en educatie in het mobiliseren van steun voor ambitieuze klimaatmaatregelen.

Het Burgerforum: een stap richting actieve participatie

Als een eerste stap richting actieve participatie in het klimaatbeleid is het Burgerforum in het voorjaar van 2024 van start gegaan. Met 175 geselecteerde deelnemers gaat dit forum verdere discussies en besluitvorming over het Nederlandse klimaatbeleid stimuleren.

Lees meer over klimaatverandering

Bron: TU Delft

  • Jouw feedback
  • 0   2

Geef een reactie