Watertekort is grootste klimaatrisico voor Nederland

Nederland krijgt door klimaatverandering steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden, en dat heeft invloed op ons leefklimaat. Het nieuwe klimaatrapport van het Planbureau voor de Leefomgeving stelt vast dat hitte, droogte en vooral watertekort de grootste klimaatrisico’s vormen voor ons land.

Klimaatverandering leidt tot watertekort

Het klimaat in Nederland verandert en dat gaat in een veel hoger tempo dan verwacht. Dit zorgt voor stijgende temperaturen, meer hittegolven, zwaardere regenbuien en langere periodes van droogte. Dat laatste is vooral merkbaar in de landbouw, waar drie keer zoveel water wordt gebruikt voor beregening als voor 2019 om de oogst goed te laten verlopen. Hierdoor daalt het grondwaterniveau en wordt de droogteschade voor landbouw en natuur versterkt. Uiteindelijk zorgt dit ook voor een tekort aan drinkwater, stelt hoofdauteur Van Gaalen in het klimaatrapport van PBL.

Klimaatrisico’s stelt Nederland voor keuzes

Van Gaalen vertelt dat de bestaande maatregelen voor klimaatadaptatie de gevolgen nog opvangen, maar ook die lopen nu tegen hun grenzen aan. Zonder actie wordt Nederland straks voor de keuze gesteld of veilig drinkwater belangrijker is dan de beregening van landbouwgrond.
Nederland moet zich in elk geval voorbereiden op extremere weersomstandigheden, bijvoorbeeld door meer bomen te planten, daken te vergroenen en schaduwrijke parken aan te leggen in stedelijke gebieden. Ongeveer 8 miljoen Nederlanders wonen in een gebied waar overstroming een groot risico is, en ook dat verdient de nodige aandacht.

Nu al veel klimaatschade

Nu al kost klimaatschade Nederland veel geld. Zo leverde de meest recente overstroming in Limburg van 2021 een schadepost van een half miljard euro op. De directe gezondheidsschade door de toename van zomerhitte is een jaarlijks terugkerende kostenpost van 1 miljard euro. Ook het toenemende aantal stormen zorgt voor veel schade; zo keerden verzekeraars alleen al in 2023 zo’n 250 miljoen uit aan stormschade. Een andere grote schadepost is het aantal mislukte oogsten, dat elk jaar fors toeneemt, en 2023 was een absoluut recordjaar.

Meer over watertekort

Bron: PBL, Royal HaskoningDHV, ZLTO

  • Jouw feedback
  • 0   0

Geef een reactie