Onlangs is Urgenda een klimaatzaak gestart tegen de Staat. Urgenda is een organisatie voor duurzaamheid en innovatie in Nederland. Het doel is om Nederland sneller duurzaam te maken. Urgenda vindt dat de overheid de urgentie van het klimaatprobleem wel erkent, maar dat er te weinig maatregelen worden genomen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Op 14 april was de zitting, de uitspraak zal 24 juni plaatsvinden.

Urgenda start rechtszaak tegen de staat Klimaatzaak

      427x gezien   0 reacties

Reden rechtszaak Urgenda

Urgenda heeft besloten om zich tot de rechter te richten, omdat de organisatie vindt dat de politiek zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Urgenda wil dat de rechter naar de feiten kijkt en vraagt de rechter daarnaast ook om vast te stellen dat het voor de Nederlandse Staat onrechtmatig is om niet de maatregelen te nemen waarvan hij weet dat het nodig is om zijn eigen burgers te beschermen tegen gevaarlijke klimaatverandering.

Eisen van Urgenda

Urgenda zal het volgende vragen van de rechter

  • Verklaar dat opwarming van de aarde met meer dan 2 graden Celsius tot een schending van mensenrechten leidt.
  • Verklaar dat de Nederlandse Staat onrechtmatig handelt door niet haar evenredige bijdrage te leveren aan het voeren van effectief klimaatbeleid.
  • De Staat op te dragen de Nederlandse uitstoot van COal voor 2020 te verminderen tot het noodzakelijke niveau dat door wetenschappers is voorspelt

Een bijzondere rechtszaak

De klimaatzaak is een bijzondere zaak op meerdere vlakken. Zo is dit de eerste rechtszaak waar een beroep wordt gedaan op bestaande mensenrechten ter bescherming van burgers tegen gevaarlijke klimaatverandering. Ook wordt de rechtszaak met groeiende interesse in het buitenland gevolgd, om deze reden heeft Urgenda de dagvaarding in het Engels laten vertalen zodat burgers in andere landen ook een zaak tegen hun overheid kunnen starten.

Bron: Urgenda