Subsidie waardevermeerdering

De Subsidie Waardevermeerdering is opengesteld sinds april 2017 en loopt tot 1 november 2022. Ben je huiseigenaar, woon je in het aardbevingsgebied en heb je aardbevingsschade aan je woning dan kom je mogelijk in aanmerking voor deze duurzaamheidssubsidie. Deze subsidie is voor alle particuliere én zakelijke huiseigenaren in het aardbevingsgebied (provincie Groningen) met meer dan 1000 euro aan erkende aardbevingsschade aan hun woning. Het uitgekeerde subsidiebedrag van maximaal 4000 euro mag je inzetten voor energiebesparende of energieopwekkende maatregelen aan je woning. Dit zijn bijvoorbeeld zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen, maar ook alle soorten woningisolatie en infraroodpanelen.

Subsidie waardevermeerdering

Regels en voorwaarden

Je mag slechts eenmalig gebruik maken van de subsidie Waardevermeerdering. Als je één van onderstaande bewijsdocumenten hebt kun je de subsidie aanvragen:

  1. Een besluitbrief van de TCMG of IMG, waarin staat dat je tenminste 1000 euro erkende schade hebt, die is erkend op of na 19 maart 2018;
  2. Een besluitbrief van de TCMG of IMG, dat je hebt ontvangen nadat je akkoord bent gegaan met de stuwmeerregeling (5000 euro);
  3. Een aanbiedingsbrief “oude schademelding” van de NAM;
  4. Een uitspraak van een rechter of de Arbiter Bodembeweging waarin is vastgesteld dat de schade van tenminste 1000 euro (categorie a of b) is erkend door bodembeweging als gevolg van gaswinning, op of na 1 januari 2016;
  5. Een schaderapport (in opdracht) van het Centrum Veilig Wonen dat aantoont dat er sprake is van erkende aardbevingsschade (categorie a of b) van tenminste 1000 euro, erkend op of na 1 januari 2016;
  6. Een schaderapport (in opdracht) van de NAM waarin is vastgesteld dat de schade, erkend op of na 1 maart 2018, het gevolg is van bodemdaling door gaswinning en minstens 1000 euro bedraagt (categorie a of b).

Je kunt de subsidie aanvragen vóór of na het uitvoeren van de werkzaamheden. Let er wel op dat de datum van de factuur of offerte niet ná de datum van het bewijsstuk ligt. Als het bewijsdocument is gericht aan een zakelijk adres moet je gebruik maken van de Subsidie Waardevermeerdering Zakelijk.

Subsidie waardevermeerdering aanvragen

Sinds 3 april 2017 is het mogelijk om subsidie aan te vragen via het subsidieloket van SNN. Dit kan nog tot en met uiterlijk 31 oktober 2022, tenzij het budget eerder uitgeput is. Het SNN meldt op haar website dat per 26 september 2022 het budget nog 45,5 miljoen is.

Direct subsidie waardevermeerdering aanvragen

Playlist: Video over aanvragen subsidie waardevermeerdering

Andere bekeken ook

ISDE subsidie

Zonnepanelen

  • Nuttige pagina?
  • 4   0