Subsidie waardevermeerdering

De Subsidie Waardevermeerdering is opengesteld sinds april 2017 en loopt tot 31 januari 2024. Ben je huiseigenaar, woon je in het aardbevingsgebied en heb je aardbevingsschade aan je woning dan kom je mogelijk in aanmerking voor deze duurzaamheidssubsidie voor het installeren van bijvoorbeeld zonnepanelen.

Subsidie waardevermeerdering

Voor wie is deze subsidie?

Deze subsidie is voor alle particuliere én zakelijke huiseigenaren in het aardbevingsgebied (provincie Groningen) met meer dan € 1.000,- aan erkende aardbevingsschade aan hun woning. Het uitgekeerde subsidiebedrag van maximaal € 4.000,- mag je inzetten voor energiebesparende of energieopwekkende maatregelen aan je woning.

Subsidie voor maatregelen

Infraroodpanelen

Isolatiemaatregelen

Warmtepompen

Zonneboilers

Zonnepanelen

Regels en voorwaarden

Je kan eenmalig gebruik maken van de subsidie Waardevermeerdering. Je moet één van onderstaande bewijsdocumenten kunnen tonen:

Een besluitbrief van de TCMG of IMG, waarin staat dat je tenminste € 1.000,- erkende schade hebt, die is erkend op of na 19 maart 2018;

Een besluitbrief van de TCMG of IMG, dat je hebt ontvangen nadat je akkoord bent gegaan met de stuwmeerregeling (€ 5.000,-);

Een aanbiedingsbrief “oude schademelding” van de NAM;

Een uitspraak van een rechter of de Arbiter Bodembeweging waarin is vastgesteld dat de schade van tenminste € 1.000,- (categorie a of b) is erkend door bodembeweging als gevolg van gaswinning, op of na 1 januari 2016;

Een schaderapport (in opdracht) van het Centrum Veilig Wonen dat aantoont dat er sprake is van erkende aardbevingsschade (categorie a of b) van tenminste € 1.000,-, erkend op of na 1 januari 2016;

Een schaderapport (in opdracht) van de NAM waarin is vastgesteld dat de schade, erkend op of na 1 maart 2018, het gevolg is van bodemdaling door gaswinning en minstens € 1.000,- bedraagt (categorie a of b).

Als je nog geen schade hebt gemeld neem je contact op met Instituut Mijnbouwschade Groningen.

Contact IMG

Je kunt de subsidie aanvragen vóór of na het uitvoeren van de werkzaamheden. Let er wel op dat de datum van de factuur of offerte niet ná de datum van het bewijsstuk ligt. Als het bewijsdocument is gericht aan een zakelijk adres moet je gebruik maken van de Subsidie Waardevermeerdering Zakelijk.

Subsidie Waardevermeerdering Zakelijk

Subsidie waardevermeerdering aanvragen

Sinds 3 april 2017 is het mogelijk om subsidie aan te vragen via het subsidieloket van SNN. Dit kan nog tot uiterlijk 31 januari 2024, tenzij het budget eerder uitgeput is. Het SNN meldt op haar website dat per 20 december 2023 het budget nog 49,4 miljoen is.

Subsidie Waardevermeerdering aanvragen

Waardevermeerdering in beeld

  • Jouw feedback
  • 4   0