Wat gaat er gebeuren?

De huidige SDE++-regeling zal worden vervangen door tweezijdige contracts for difference (CfD’s). Dit nieuwe systeem houdt in dat de overheid een vaste prijs afspreekt voor de opgewekte elektriciteit. Als de marktprijs lager is dan de afgesproken prijs, vult de overheid het verschil aan. Omgekeerd betaalt de ontwikkelaar het overschot aan de overheid als de marktprijs hoger is. Deze aanpak wordt al langer toegepast in het Verenigd Koninkrijk en wordt ook door de Nederlandse sector ondersteund.

Voordelen van CfD’s

Jetten stelt dat deze nieuwe methode een betere risicoverdeling biedt tussen producenten en de overheid. CfD’s kunnen de overheid inkomsten opleveren wanneer de elektriciteitsprijs hoger is dan de overeengekomen prijs, waardoor een prikkel ontstaat voor bedrijven om zonder subsidie te opereren. De exacte vormgeving van CfD’s wordt nog onderzocht door adviesbureau Trinomics, en Jetten wil de ontwerpkeuzes zorgvuldig afwegen.

Verkenning en voorwaarden

Het is belangrijk dat de CfD’s geen negatieve invloed hebben op de congestie van het elektriciteitsnet. Jetten onderzoekt ook de mogelijkheid om minimumeisen te stellen aan de circulariteit en de CO2-voetafdruk van productie-installaties. De uiteindelijke doelstelling is een zelfstandige markt waar hernieuwbare elektriciteitsprojecten zonder overheidssteun gerealiseerd kunnen worden. De brancheorganisatie Nedzero wijst echter op het risico van marktverstoring door prijssignalen te dempen. Een mogelijke oplossing hiervoor is een uitzondering binnen de CfD waarbij een gedeelte van de productie geen directe prijssteun krijgt.

Tijdelijke aanpassingen SDE++

Tot de invoering van CfD’s in 2027 blijft de SDE++-regeling van kracht, maar met aanpassingen. Want vanaf 2024 wordt een mechanisme opgenomen om overwinsten te verrekenen met subsidie-uitkeringen. Ook wil Jetten maatregelen invoeren om de impact op netcongestie te verminderen, zoals het combineren van zon-PV en windenergie op één aansluiting. Deze nieuwe voorwaarden worden begin volgend jaar bekendgemaakt voor de SDE++-ronde van 2025.

Meer over SDE subsidie

Bron: RVO

  • Jouw feedback
  • 0   0

Geef een reactie