Subsidie energiecoöperaties

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking is een subsidie voor energiecoöperaties en Vereniging van Eigenaren die gezamenlijk energie opwekken en bewoners of bedrijven die wonen in de omliggende postcode (postcoderoos) van de plek waar de elektriciteitsopwekker staat. Alleen bewoners en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting (t/m 3×80 A) mogen deelnemen.

SCE subsidie

Wijziging Postcoderoosregeling naar SCE

Het kabinet ondersteunt met de subsidie voor energiecoöperaties nieuwe energieprojecten van energiecoöperaties en VvE’s. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de Postcoderoosregeling, is de vaste looptijd van 15 jaar, het subsidiebedrag en het vervallen van de omslachtige fiscale korting. Hiermee krijgen energiecoöperaties, Vve’s en deelnemende burgers meer zekerheid, waardoor de investeringsbereidheid groeit.

Overdracht participaties Postcoderoosregeling

Deelnemers aan de oude Postcoderoosregeling krijgen voor een looptijd van maximaal 15 jaar nog steeds de bekende energiekorting. Deze periode van 15 jaar geldt vanaf de start van deelname aan het project. Na 1 april 2021 wijzigt er wel iets in de overdracht van bestaande participaties. Dit is niet meer mogelijk als een deelnemer verhuist of overlijdt. Hiervoor kon dit nog wel, maar met de komst van de nieuwe SCE-regeling verdwijnt deze mogelijkheid dus.

Wat is een postcoderoos?

Een postcoderoos is het postcodegebied waarin de elektriciteitsopwekker staat, plus de direct daaraan grenzende postcodegebieden met dezelfde 4 cijfers. De leden van een coöperatie of VvE die gezamenlijk eigenaar zijn van de zonnepanelen of windmolen en 90 procent van de leden wonen ook in dit postcoderoosgebied.

Voorwaarden en regels

De elektriciteitsopwekker mag zowel op een kleinverbruikersaansluiting (t/m 3x80A) als op een grootverbruikersaansluiting (vanaf 3x100A) zijn aangesloten. Deze zijn opgedeeld in de volgende categorieën:

 • Zon-PV
  • aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting: 15 tot en met 100 kWp
  • aangesloten op een grootverbruikersaansluiting: 15 tot en met 500 kWp
 • Wind op land
  • aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting: 15 tot en met 100 kW
  • aangesloten op een grootverbruikersaansluiting: 15 tot en met 1000 kW
 • Waterkracht
  • aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting: 15 tot en met 100 kW
  • aangesloten op een grootverbruikersaansluiting: 15 tot en met 150 kW

Zuivere terugleveraansluiting

De elektriciteitsopwekker moet aangesloten zijn op een zuivere terugleveraansluiting. Op deze aansluiting mag, naast het eigen verbruik van de omvormer geen sprake zijn van een ander soort elektriciteitsverbruik. Dit laatste geldt niet voor een grootverbruikersaansluiting. De netbeheerder berekent een verlaagd capaciteitstarief voor een zuivere terugleveraansluiting. Deze aansluiting vraag je aan bij de netbeheerder via mijnaansluiting.nl.

Meer over zuivere teruglevering

Virtuele aansluiting of extra meetpunt

De elektriciteitsopwekker mag ook worden aangesloten op een virtuele aansluiting. Dit is een extra meetpunt dat naast een bestaande aansluiting geplaatst is en de opgewekte elektriciteit van de elektriciteitsopwekker meet. Een tweede aansluiting is dan niet nodig. Een extra meetpunt vraag je aan mijnaansluiting.nl.

Meer over dit extra meetpunt

Direct naar mijnaansluiting.nl

Certificeren en aanmelden voor groene stroom

Als voorwaarde om de subsidie te ontvangen moet de elektriciteitsopwekker bij CertiQ aangemeld zijn. Door middel van een Verzoek tot Vaststelling, dient de energiecoöperatie of Vve een aanvraag in. De netbeheerder beoordeelt deze inschrijving en controleert of de elektriciteitsopwekker en aansluiting aan alle voorwaarden voldoet. Na de inschrijving voorziet CertiQ de opgewekte energie van een groencertificaat.

Meer over groencertificaten

Beschikbaar budget

Het beschikbare budget is 150 miljoen euro. Elk jaar is er een openstellingsronde tot 1 april 2026.

Vaststellen subsidiebedrag

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking is een exploitatiesubsidie. Dit betekent dat de subsidie uitgekeerd wordt in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh. Jaarlijks stelt RVO een basisbedrag per geproduceerde kWh vast, dat nodig is om het energieproject rendabel te maken. Het basisbedrag van het jaar waarin de subsidie is aangevraagd geldt voor de hele looptijd van 15 jaar. De werkelijke subsidie per kWh is het verschil tussen het vastgestelde basisbedrag en het correctiebedrag. Het correctiebedrag is de marktprijs van energie. Als de energieprijs stijgt, dan ontvang je minder subsidie van RVO.

Voordeel leden en deelnemers

Leden van de energiecoöperatie of Vve ontvangen hun voordeel direct van de energiecoöperatie of Vve, zoals dat daarbinnen is afgesproken. Binnen deze subsidieregeling is geen sprake meer van een fiscale korting op de energierekening bij de energieleverancier.

SCE subsidie aanvragen

Aanvragen is mogelijk in de periode van 1 maart 2022 tot en met 1 december 2022.

Direct SCE subsidie aanvragen

Overzicht van bestaande energiecoöperaties

Playlist: Webinar over de SCE subsidie

 • Nuttige pagina?
 • 12   0

Andere bekeken ook

Windmolen

Zonnepanelen