sce subsidie

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking is een subsidie voor energiecoöperaties en Vereniging van Eigenaren die gezamenlijk energie opwekken en bewoners of bedrijven die wonen in de omliggende postcode (postcoderoos) van de plek waar de elektriciteitsopwekker staat. De elektriciteitsopwekker is meestal een windmolen of zonnepanelen.

Voor wie is de SCE subsidie?

Energiecoöperaties en Vereniging van Eigenaren die elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht willen opwekken kunnen SCE subsidie aanvragen voor hun energieproject.

Subsidiebedragen

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking is een exploitatiesubsidie. Dit betekent dat de subsidie uitgekeerd per geproduceerde kWh. Het RVO stelt elk jaar een basisbedrag per categorie vast dat nodig is om het energieproject rendabel te maken. De werkelijke subsidie per kWh is het verschil tussen het vastgestelde basisbedrag en het correctiebedrag. Het correctiebedrag is de marktprijs van energie en wordt aan het einde van elk jaar door RVO verrekend met de reeds uitgekeerde subsidie.

Voorwaarden en regels energieproject

De windmolen of set zonnepanelen mag zowel op een kleinverbruikersaansluiting (t/m 3×80 A) als op een grootverbruikersaansluiting (vanaf 3×100 A) zijn aangesloten. Voor energiecoöperaties moeten alle deelnemers binnen de postcoderoos wonen en voor vve’s geldt dat 75% van de deelnemers binnen de postcoderoos woonachtig zijn. De set zonnepanelen of windmolen is aangesloten op een zuivere terugleveraansluiting of een extra meetpunt.

Subsidie op zonnepanelen

Kleinverbruikers: 15 – 100 kWp

Grootverbruikers: 15 – 500 kWp

Basisbedrag KV: € 0,13 / kWh

Basisbedrag GV: € 0,14 / kWh

Aansluiten op: ZTLV of extra meetpunt

Aanmelden bij: Verticer

Realisatie: < 2 jaar na beschikking

Alle voorwaarden

Subsidie op windmolens

Kleinverbruikers: 15 – 100 kWp

Grootverbruikers: 15 – 1.000 kWp

Basisbedrag: Verschillend

Aansluiten op: ZTLV of extra meetpunt

Aanmelden bij: Verticer

Realisatie: < 3 jaar na beschikking

Alle voorwaarden

Subsidie op waterkracht

Kleinverbruikers: 15 – 100 kWp

Grootverbruikers: 15 – 150 kWp

Basisbedrag: € 0,17 / kWh

Aansluiten op: ZTLV of extra meetpunt

Aanmelden bij: Verticer

Realisatie: < 3 jaar beschikking

Alle voorwaarden

Deelnemen aan energieproject met SCE subsidie

Als je zelf geen zonnepanelen kan plaatsen, omdat je bijvoorbeeld een ongunstig dak hebt, kun je deelnemen aan een energieproject met SCE subsidie. Als deelnemer koop je één of meerdere aandelen binnen het project. Vervolgens krijg je per aandeel een bedrag per jaar uitgekeerd van de energiecoöperatie of vve.

Voorwaarden deelnemers energieproject

Je kunt alleen deelnemen aan een energieproject van een energiecoöperatie als je binnen de postcoderoos woont en een kleinverbruikersaansluiting hebt. Bij een energieproject van een vve hoeft dat niet altijd, zolang 75% van de deelnemers wel binnen de postcoderoos valt. Een postcoderoos is het postcodegebied waarin de set zonnepanelen of windmolen staat, plus de direct aangrenzende postcodegebieden met dezelfde 4 cijfers uit de postcode.

Beschikbaar budget

Voor 2024 is het beschikbare budget 100 miljoen euro.

SCE subsidie aanvragen

Aanvragen is mogelijk vanaf 1 april 2024 tot 1 november 2024.

SCE subsidie aanvragen

  • Jouw feedback
  • 12   0