sce subsidie

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking is een subsidie voor energiecoöperaties en Vereniging van Eigenaren die gezamenlijk energie opwekken en bewoners of bedrijven die wonen in de omliggende postcode (postcoderoos) van de plek waar de elektriciteitsopwekker staat.

Over de SCE subsidie

Voor wie is de SCE subsidie?

Energiecoöperaties en Vereniging van Eigenaren die elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht willen opwekken kunnen SCE subsidie aanvragen voor hun energieproject.

Subsidiebedragen

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking is een exploitatiesubsidie. Dit betekent dat de subsidie uitgekeerd per geproduceerde kWh. Het RVO stelt elk jaar een basisbedrag per categorie vast dat nodig is om het energieproject rendabel te maken. De werkelijke subsidie per kWh is het verschil tussen het vastgestelde basisbedrag en het correctiebedrag. Het correctiebedrag is de marktprijs van energie en wordt aan het einde van elk jaar door RVO verrekend met de reeds uitgekeerde subsidie.

Voorwaarden en regels energieproject

De elektriciteitsopwekker mag zowel op een kleinverbruikersaansluiting (t/m 3x80A) als op een grootverbruikersaansluiting (vanaf 3x100A) zijn aangesloten. Voor energiecoöperaties moeten alle deelnemers binnen de postcoderoos wonen en voor vve’s geldt dat 75% van de deelnemers binnen de postcoderoos woonachtig zijn. De elektriciteitsopwekker is aangesloten op een zuivere terugleveraansluiting of een extra meetpunt.

Zuivere teruglevering

Extra meetpunt

Subsidie categorieën

Zonnepanelen

Kleinverbruikers: 15 – 100 kWp

Grootverbruikers: 15 – 500 kWp

Basisbedrag KV: € 0,13 / kWh

Basisbedrag GV: € 0,14 / kWh

Aansluiten op: ZTLV of extra meetpunt

Aanmelden: Verticer

Realisatie: < 2 jaar na beschikking

Alle voorwaarden

Windmolens

Kleinverbruikers: 15 – 100 kWp

Grootverbruikers: 15 – 1000 kWp

Basisbedrag: Verschillend

Aansluiten op: ZTLV of extra meetpunt

Aanmelden elektriciteitsopwekker: Verticer

Realisatie: < 3 jaar na beschikking

Alle voorwaarden

Waterkracht

Kleinverbruikers: 15 – 100 kWp

Grootverbruikers: 15 – 150 kWp

Basisbedrag: € 0,17 / kWh

Aansluiten op: ZTLV of extra meetpunt

Aanmelden elektriciteitsopwekker: Verticer

Realisatie: < 3 jaar beschikking

Alle voorwaarden

Deelnemen aan energieproject

Als je zelf geen zonnepanelen kan plaatsen, omdat je bijvoorbeeld een ongunstig dak hebt, kun je deelnemen aan een energieproject. Als deelnemer koop je één of meerdere aandelen van de elektriciteitsopwekker. Je krijgt vervolgens per aandeel een bedrag per jaar uitgekeerd van de energiecoöperatie of vve.

Voorwaarden deelnemers energieproject

Je kunt alleen deelnemen aan een energieproject van een energiecoöperatie als je binnen de postcoderoos woont en een kleinverbruikersaansluiting hebt. Bij een energieproject van een vve hoeft dat niet altijd, zolang 75% van de deelnemers wel binnen de postcoderoos valt. Een postcoderoos is het postcodegebied waarin de elektriciteitsopwekker staat, plus de direct aangrenzende postcodegebieden met dezelfde 4 cijfers uit de postcode.

Beschikbaar budget

Het beschikbare budget is 150 miljoen euro. Elk jaar is er een openstellingsronde tot 1 april 2026.

SCE subsidie aanvragen

Aanvragen is mogelijk van 9 januari 2023 t/m 1 november 2023

SCE subsidie aanvragen

SCE subsidie in beeld

  • Jouw feedback
  • 12   0