sde subsidie

De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie is een subsidie voor grootschalige duurzame CO2-arme energieprojecten die hernieuwbare energie produceren. Sinds 2012 is deze subsidie alleen nog voor grootverbruikers (aansluiting vanaf 3x100A) beschikbaar, waar dit in de periode van 2008 tot en met 2011 ook nog voor kleinverbruikers beschikbaar was. Toegekende subsidies hebben een looptijd van 15 jaar.

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie

Waar krijg je SDE subsidie voor? 

De SDE subsidie kent 5 hoofdcategorieën waar verschillende technieken onder vallen. Binnen deze technieken kan je subsidie aanvragen. Het gaat om deze volgende categorieën:

Hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare warmte

Hernieuwbaar gas

CO2-arme warmte

CO2-arme productie

Alle technieken die in aanmerking komen voor subsidie

Historie van deze subsidie

In de periode 2003-2008 riep de overheid een subsidie in het leven om consumenten en bedrijven te stimuleren zonnepanelen op hun woning en bedrijf te plaatsen. De toenmalige MEP-subsidie werd in 2008 opgevolgd door de SDE subsidie. Tot en met 2011 konden ook consumenten nog subsidie krijgen voor het plaatsen van zonnepanelen. Sinds 2012 is de opvolger, de SDE++ subsidie, alleen nog voorbestemd voor grote energieprojecten die aangesloten zijn op een grootverbruikersaansluiting.

Beschikbaar budget

Voor 2022 was het beschikbare budget maar liefst 13 miljard euro. Inmiddels is de subsidiepot uitgeput en zijn er 2296 subsidieaanvragen gedaan voor een totaal bedrag van 13,8 miljard euro. In september 2023 wordt de SDE subsidie opnieuw opengesteld.

Aanvragen en openstelling

Elk jaar wordt de subsidie in fasen opengesteld. Tijdens elke fase kan je subsidie aanvragen voor projecten tot een bepaald bedrag per ton Co2. De subsidie voor 2022 kon aangevraagd worden vanaf 28 juni tot en met 6 oktober. In 2023 komt er een nieuwe aanvraagronde.

SDE subsidie aanvragen

Video: SDE subsidie 2022

  • Jouw feedback
  • 1   0

Andere bekeken ook

ISDE subsidie

SEBA subsidie