sde subsidie

De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie is een subsidie voor grootschalige duurzame CO2-arme energieprojecten die hernieuwbare energie produceren. Sinds 2012 is deze subsidie alleen nog voor grootverbruikers (aansluiting vanaf 3x100A) beschikbaar, waar dit in de periode van 2008 tot en met 2011 ook nog voor kleinverbruikers beschikbaar was. Toegekende subsidies hebben een looptijd van 15 jaar.

Waar krijg je SDE subsidie voor? 

De SDE subsidie kent 5 hoofdcategorieën waar verschillende technieken onder vallen. Binnen deze technieken kan je subsidie aanvragen.

SDE subsidie op

Hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare warmte

Hernieuwbaar gas

CO2-arme warmte

CO2-arme productie

Alle technieken die in aanmerking komen voor subsidie

Historie van deze subsidie

In de periode 2003-2008 riep de overheid een subsidie in het leven om consumenten en bedrijven te stimuleren zonnepanelen op hun woning en bedrijf te plaatsen. De toenmalige MEP-subsidie werd in 2008 opgevolgd door de SDE subsidie. Tot en met 2011 konden ook consumenten nog subsidie krijgen voor het plaatsen van zonnepanelen. Sinds 2012 is de opvolger, de SDE++ subsidie, alleen nog voorbestemd voor grote energieprojecten die aangesloten zijn op een grootverbruikersaansluiting.

Beschikbaar budget

Voor 2024 is een budget van 11,5 miljard euro beschikbaar.

Aanvragen en openstelling

De subsidie voor 2024 gaat op op 10 september open en sluit een maand later op 10 oktober. Elk jaar wordt de subsidie in fasen opengesteld. Tijdens elke fase kan je subsidie aanvragen voor projecten tot een bepaald bedrag per ton CO2.

SDE subsidie aanvragen

  • Jouw feedback
  • 1   0