Subsidie energiecoöperaties | Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking SCE

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking is een subsidie voor energiecoöperaties en Vereniging van Eigenaren die gezamenlijk energie opwekken. De SCE vervangt de Regeling Verlaagd Tarief, die beter bekend stond als de Postcoderoosregeling en start per 1 april 2021.

Wijziging Postcoderoosregeling naar SCE

Het kabinet ondersteunt met de subsidie voor energiecoöperaties nieuwe energieprojecten van energiecoöperaties en VvE’s. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de Postcoderoosregeling, is de vaste looptijd van 15 jaar, het subsidiebedrag en het vervallen van de omslachtige fiscale korting. Hiermee krijgen energiecoöperaties, Vve’s en deelnemende burgers meer zekerheid, waardoor de investeringsbereidheid groeit.

Voor wie? 

Voor Vve’s, energiecoöperaties en bewoners of bedrijven die wonen in de omliggende postcode (postcoderoos) van de plek waar de elektriciteitsopwekker staat. Alleen bewoners en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting (t/m 3×80 A) mogen deelnemen.

Postcoderoos

Een postcoderoos is het postcodegebied waarin de elektriciteitsopwekker staat, plus de direct daaraan grenzende postcodegebieden met dezelfde 4 cijfers. De leden van een coöperatie of VvE die gezamenlijk eigenaar zijn van de zonnepanelen of windmolen wonen ook in dit postcoderoosgebied.

Welke energiebronnen

Alleen energieprojecten met zonnepanelen, wind op land of waterkracht komen in aanmerking voor de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwek.

Overdracht participaties Postcoderoosregeling

Deelnemers aan de oude Postcoderoosregeling krijgen voor een looptijd van maximaal 15 jaar nog steeds de bekende energiekorting. Deze periode van 15 jaar geldt vanaf de start van deelname aan het project. Na 1 april 2021 wijzigt er wel iets in de overdracht van bestaande participaties. Dit is niet meer mogelijk als een deelnemer verhuist of overlijdt. Hiervoor kon dit nog wel, maar met de komst van de nieuwe SCE-regeling verdwijnt deze mogelijkheid dus.

Exploitatiesubsidie

De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking is een exploitatiesubsidie. Dit betekent dat de subsidie uitgekeerd wordt in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de subsidieregeling uit.

Basisbedrag subsidie

Jaarlijks stelt RVO een basisbedrag vast per geproduceerde kWh, die nodig is om het energieproject rendabel te maken. Het basisbedrag van het jaar waarin de subsidie is aangevraagd geldt voor de hele looptijd van 15 jaar.

Werkelijke subsidiebedrag

De werkelijke subsidie per kWh is het verschil tussen het vastgestelde basisbedrag en het correctiebedrag. Het correctiebedrag is de marktprijs van energie. Als de energieprijs stijgt, dan ontvang je minder subsidie van RVO.

Voordeel leden en deelnemers

Leden van de energiecoöperatie of Vve ontvangen hun voordeel direct van de energiecoöperatie of Vve, zoals dat daarbinnen is afgesproken. Binnen deze subsidieregeling is geen sprake meer van een fiscale korting op de energierekening bij de energieleverancier.

Aansluiting (categorieën)

De elektriciteitsopwekker mag zowel op een kleinverbruikersaansluiting (t/m 3x80A) als op een grootverbruikersaansluiting (vanaf 3x100A) zijn aangesloten. Deze zijn opgedeeld in de volgende categorieën:

 • Zon-PV
  • aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting: 15 tot en met 100 kWp
  • aangesloten op een grootverbruikersaansluiting: 15 tot en met 500 kWp
 • Wind op land
  • aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting: 15 tot en met 100 kW
  • aangesloten op een grootverbruikersaansluiting: 15 tot en met 1000 kW
 • Waterkracht
  • aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting: 15 tot en met 100 kW
  • aangesloten op een grootverbruikersaansluiting: 15 tot en met 150 kW

Zuivere terugleveraansluiting

De elektriciteitsopwekker moet aangesloten zijn op een zuivere terugleveraansluiting. Op deze aansluiting mag, naast het eigen verbruik van de omvormer geen sprake zijn van een ander soort elektriciteitsverbruik. Dit laatste geldt niet voor een grootverbruikersaansluiting. De netbeheerder berekent een verlaagd capaciteitstarief voor een zuivere terugleveraansluiting. Deze aansluiting vraag je aan bij de netbeheerder via mijnaansluiting.nl. Meer over een zuivere terugleveraansluiting.

Virtuele aansluiting of extra meetpunt

De elektriciteitsopwekker mag ook worden aangesloten op een virtuele aansluiting. Dit is een extra meetpunt dat naast een bestaande aansluiting geplaatst is en de opgewekte elektriciteit van de elektriciteitsopwekker meet. Een tweede aansluiting is dan niet nodig. Een extra meetpunt vraag je aan mijnaansluiting.nl. Meer over een virtuele aansluiting.

Verzoek tot Vaststelling

Als voorwaarde om de subsidie te ontvangen moet de elektriciteitsopwekker bij CertiQ aangemeld zijn. Door middel van een Verzoek tot Vaststelling, dient de energiecoöperatie of Vve een aanvraag in.

Beoordeling netbeheerder

De netbeheerder beoordeelt deze inschrijving en controleert of de elektriciteitsopwekker en aansluiting aan alle voorwaarden voldoet. Bekijk de voorwaarden.

Groene stroom

Na de inschrijving voorziet CertiQ de opgewekte energie van een groencertificaat. Lees meer over groencertificaten.

Direct subsidie aanvragen

Heb je alles geregeld en voldoe je aan alle voorwaarden? Vraag de subsidie voor energiecoöperaties dan meteen aan bij RVO.

Stappenplan subsidie

Ben je nog niet zeker of alles goed is geregeld? Volg dan het handige stappenplan van RVO.

Hier zitten alle energiecoöperaties

Webinar over subsidie voor energiecoöperaties

 • Nuttige pagina?
 • 12   0