Cable Pooling efficiënt gebruik van aansluitingen

Cable pooling, waarbij meerdere installaties een aansluiting delen, wordt al toegepast bij zonneweides en windparken. Deze praktijk wordt nu uitgebreid naar alle soorten installaties voor productie, opslag en verbruik van elektriciteit. Het concept berust op het efficiënt benutten van aansluitingen, vooral omdat zon en wind vaak complementair aan elkaar zijn. Het waait vaak wanneer er weinig zon is en vice versa. Dankzij deze samenwerking kan de beschikbare transportcapaciteit effectiever worden benut.

Langgekoesterde wens van de sector

De mogelijkheid van cable pooling is al geruime tijd een verlangen vanuit de sector. Organisaties zoals Energie-Nederland, Holland Solar en de NVDE hebben dit standpunt benadrukt in zienswijzen op de concept-Energiewet van 2021. Hoewel deze input niet onmiddellijk leidde tot wijzigingen in het wetsvoorstel, bleef de sector aandringen op verandering.

Politieke ontwikkelingen en uitdagingen

Hoewel er politieke steun was voor de uitbreiding van cable pooling, werd een cruciaal amendement in de Eerste Kamer verworpen in het kader van een breder wetsvoorstel. Dit leidde tot een vertraging in de invoering van de regeling. Minister Rob Jetten heeft echter snel gereageerd door een wijziging van de Energiewet voor te stellen om cable pooling mogelijk te maken. Deze wijziging moet echter nog door het parlement worden goedgekeurd, wat waarschijnlijk zal plaatsvinden na de vorming van een nieuw kabinet.

Voorwaarden en toezicht

In afwachting van de parlementaire goedkeuring van de Energiewet heeft de ACM netbeheerders en bedrijven toestemming gegeven om alvast gebruik te maken van cable pooling. Hierbij zijn wel voorwaarden gesteld, waaronder meldingsplicht bij de ACM en naleving van de door minister Jetten opgestelde voorwaarden. Eventuele problemen dienen gemeld te worden, zodat er gezamenlijk naar oplossingen gezocht kan worden.

Meer over de energietransitie

Bron: ACM

  • Jouw feedback
  • 0   0

Geef een reactie