zonthermie of zonnewarmte

Zonthermie is het opwekken van warmte door middel van zonnecollectoren en kan in combinatie met een vorm van seizoensopslag het gehele jaar warmte leveren. Zonnewarmte, zoals zonthermie ook wordt genoemd is eenvoudig op te slaan, waardoor de zomerse opbrengst in de winter kan worden gebruikt voor het verwarmen van woningen en tapwater. Een warmtepomp is ideaal om de temperaturen van de opgeslagen warmte te verhogen tijdens de winterperiode. Helaas wordt deze vorm van zonnewarmte nog maar weinig toegepast vanwege de hoge kosten.

Hoe werkt zonthermie?

Zonthermie kan kleinschalig en grootschalig worden toegepast, want de warmtevraag wordt voorzien door middel van zonnecollectoren. De inzetbaarheid is ook breder, want zonnecollectoren zijn efficiënter dan zonnepanelen. Met slechts enkele zonnecollectoren kan volledig in de warmtevraag van een woning of gebouw worden voorzien. In combinatie met een warmtebuffer is seizoensopslag ook mogelijk, want deze kan de warmte maandenlang opslaan.

Subsidiemogelijkheden

De toekenning van de SDE-subsidie geeft 15 jaar zekerheid van inkomsten. Hierdoor is de financiering van het project meer haalbaar omdat de het hoge investeringskosten met zich mee brengt. De financiering is haalbaar door de SDE++ beschikking, de lage rentestand en het beleid van de overheid met betrekking tot het verduurzamen van Nederland.

Kleinschalige zonnewarmte

De meest 3 voorkomende zonnecollectoren zijn: Flat Plate Collector (FPC), Evacuated Tube Collector (ETC) en de hybride Photovoltaic Thermal Collector (PVT).

Flat Plate Collector heeft een simpeler techniek en heeft lagere kosten. De Evacuated Tube Collector kan hogere temperaturen aan en heeft een beter rendement. De hybride Photovoltaic Thermal Collector kan elektriciteit en warmte omzetten. Deze technologie wordt al toegepast in Denemarken. De plaatsing van de collectoren is op het dak en is te combineren met een warmtepomp.

Grootschalige zonthermie

Zonthermie kan ook op grote schaal worden ingezet. In Denemarken wordt hiervoor vaak de vlakke plaat collectoren (FPC) gebruikt. Het systeem heeft een warmtenet nodig om de warmte te kunnen transporteren naar bijvoorbeeld een woonwijk en een warmteopslag om overtollige warmte te kunnen opslaan.

Voordelen zonthermie

Seizoensopslag mogelijk tot 95 graden

Onderhoudsarm en lage operationele kosten

 Hogere energieopbrengst dan bij windenergie

Nadelen zonthermie

Hoge investeringskosten

Opslag neemt veel ruimte in

Zonthermie in de praktijk

In Nagele zijn circa 500 woningen aardgasvrij gemaakt met allemaal een eigen warmtebuffer en in de gemeente Oss is er een nieuwbouwproject met dezelfde techniek voorbereid en wordt daarbij ook een koeling geïntegreerd. Daarnaast bevind het grootste zonthermie park in Nederland plaats in Groningen.

Meer over zonthermie in de praktijk

Cijfers & onderzoek zonthermie

Zonthermie in beeld

Wat is zonthermie?

Wist je dit over zonthermie?

Zonthermie wordt in Nederland maar zelden toegepast

De energieopbrengst van zonnewarmte is hoger dan bij zonnepanelen

Seizoensopslag is een groot voordeel bij zonthermie

Veelgestelde vragen over zonthermie

Waar kan je zonnewarmte voor gebruiken?

Zonthermie is geschikt voor het verwarmen van de industrie (lager dan 400 graden) en voor het verwarmen van gebouwen (lager dan 100 graden). Het kan daarom kleinschalig, maar ook grootschalig worden ingezet en de werking is te vergelijken met zonnepanelen. Alleen gaat het hier niet om het opwekken van elektriciteit, maar om het opwekken van warmte.

Meer over zonnewarmte

Kan ik veel CO2 besparen met zonnewarmte?

Dit is afhankelijk van de hoeveelheid pompenergie dat nodig is om de warmte in te voeden op het warmtenet om vervolgens naar de woning te brengen. Met thermische energie uit de zon kan de CO2-besparing oplopen tot wel 90% ten opzichte van de uitstoot bij een gasketel.

Meer over zonnewarmte

Waar ligt het grootste zonthermiepark?

Het grootste zonnethermiepark in Nederland bestaat uit 24.000 zonnecollectoren die 37,44 MW aan energie leveren. Hiermee is het zonnepark, dat op het voormalig baggerdepot in Dokwerd komt, gelijk het op 3 na grootste zonnepark ter wereld.

Meer over dit grootste zonnepark van Nederland

Gebruiken we zonthermie in Nederland?

Nederland is opzoek naar alternatieve manieren voor het verwarmen van haar gebouwen, maar thermische energie uit de zon wordt hier nog maar zelden toegepast. Dit komt vooral omdat het duur is.