Onderzoek onder 10.000 Europeanen

In het onderzoek zijn 10.000 inwoners uit 10 Europese landen, waaronder 1.000 Nederlanders, bevraagd over hun mening over de energietransitie. De resultaten staan in het position paper 'From Challenge to Opportunity: Acting Together for a Successful Energy Transition' van Engie. Hierin doen de onderzoekers aanbevelingen voor een haalbare en betaalbare energietransitie.

Nederlanders verduurzamen

Nederlandse consumenten richten zich vooral op verduurzaming van hun eigen woning. 59% van de Nederlanders heeft individueel actie ondernomen om de energietransitie te ondersteunen. Daarnaast heeft 53% geïnvesteerd in de verduurzaming van hun huis, 25% meer dan het Europese gemiddelde. Dit toont aan dat Nederlanders zich bewust zijn van de noodzaak om op lokaal niveau bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Verwachtingen van de overheid

Hoewel Nederlanders bereid zijn individueel te handelen, verwachten ze veel van de overheid en leveranciers. 48% gelooft dat de overheid en het bedrijfsleven de meeste impact kunnen maken voor een haalbare en betaalbare energietransitie. Tegelijkertijd ziet 41% de energietransitie als een bedreiging voor hun koopkracht, wat 11% meer is dan het Europese gemiddelde. Deze zorgen maken duidelijk dat er behoefte is aan heldere communicatie en ondersteuning vanuit beleidsmakers.

Onbekendheid over de energietransitie

Hoewel 90% van de Nederlanders weet dat de energietransitie gaande is, weet 48% niet precies wat de energietransitie inhoudt. Dit geeft aan dat er nog steeds een grote behoefte is aan voorlichting en educatie. Ondanks inzet om te verduurzamen is er nog veel onbekendheid over de energietransitie onder Nederlanders.

Wat is de energietransitie?

De energietransitie is de overgang van fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen naar duurzame energiebronnen zoals wind, zon en waterkracht. Het doel is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, klimaatverandering tegen te gaan en een duurzame toekomst te waarborgen. Deze transitie vereist grote investeringen in nieuwe technologieën, infrastructuur en veranderingen in wet- en regelgeving. Het betekent ook een verschuiving in de manier waarop energie wordt geproduceerd, gedistribueerd en geconsumeerd.

Position Paper Engie (2024)

Bron: Engie

  • Jouw feedback
  • 0   0

Geef een reactie