Geothermie en aardwarmte

In de aarde zit warmte en deze gebruiken we om zelf energie te produceren. Aardwarmte is een duurzame energiebron, want de warmte is CO2-vrij, daarnaast draagt aardwarmte bij aan onze energie-onafhankelijkheid en het verduurzamen van onze warmtevraag. Geothermie, zoals aardwarmte ook wel wordt genoemd, kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld de verwarming of verkoeling van een woningen of kantoren.

Hoe werkt geothermie?

Aardwarmte ontstaat in de kern van de aarde op zéér grote diepte. Het grondwater wordt hier opgepompt en gebruikt als warmtebron, waarna het afgekoelde water weer terug gaat in de grond. We spreken van geothermie bij diepten vanaf 500 meter.  Geothermie is niet hetzelfde als bodemwarmte (tot 100 meter) of water in de aardbodem (tot 300 meter), die meestal gebruikt worden bij een bodemwarmtepomp. Daarnaast is het niet seizoensgebonden en is ook nog eens een onuitputtelijke warmtebron.

aardwarmte

Geothermie

Aardwarmte in Nederland

In Nederland bestaan ongeveer 22 conventionele aardwarmteputten met een diepte van 2,3 kilometer die zo’n 20 MW aan energie opleveren. De eerste boring naar extra diepe aardwarmte (4 km) in Nederland bood helaas geen perspectief. Desondanks past geothermie past wel goed binnen het huidige klimaatbeleid dat Nederland nastreeft. Dit is ook de reden dat het kabinet aankondigde om meer in te zetten op geothermie en het aantal projecten in 2022 uit te breiden naar 100 stuks.

Deze manier van verwarmen stoot namelijk nauwelijks CO2 of andere schadelijke broeikasgassen uit en is bij uitstek geschikt om aardgas te vervangen. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) noemt deze vorm van warmtewinning zelfs de enige realistische optie voor grootschalige verduurzaming van de warmtevoorziening van de Nederlandse industrie. Het kabinet stimuleert aardwarmteprojecten vanuit de SDE++ subsidie.

Potentie geothermie in Nederland in 2022

Voordelen en risico's van geothermie

  • Aardwarmte is niet afhankelijk van weersomstandigheden en daardoor een betrouwbare energiebron.
  • Geothermie is een onuitputtelijke energiebron
  • Aardwarmte is een duurzaam alternatief voor gas.
  • De installaties voor geothermie nemen weinig ruimte in.
  • Door de trillingen van het boren kunnen er aardbevingen ontstaan.
  • Er is risico op verontreiniging van het grondwater bij lekkage.
  • Er is een forse investering nodig en er zijn financiële onzekerheden.
  • Na enkele tientallen jaren is er een nieuwe boring nodig vanwege de afkoeling van de bron.

Zelf een warmtepomp installeren doe je zo!

  • Jouw feedback
  • 7   0