aquathermie

Aquathermie is de verzamelterm voor het duurzaam verwarmen en koelen met water (thermische energie). Met aquathermie haal je koude en warmte uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). Nederland wil deze thermische energie vooral gebruik om aardgas te vervangen dat nu gebouwen verwarmd. In dit artikel leggen we je uit hoe aquathermie werkt en welke vormen er zijn.

Wat is aquathermie?

Zo werkt warmte uit water

Aquathermie werkt als een warmtewisselaar, maar dan met oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater. Thermische energie uit oppervlaktewater is tevens geschikt voor duurzame verkoeling van woning en gebouwen. Met een koudecentrale kan koude worden onttrokken aan diepe waterlagen van meren of plassen en via een koudenet aan de gebouwde omgeving worden gegeven. Koude kan ook uit grondwater worden gewonnen door middel van een WKO-systeem (warmte-koude-opslag in de bodem). Meestal wordt aquathermie gecombineerd met een WKO. In de zomer wordt warmte uit water gewonnen en opgeslagen in een WKO. Deze warmte wordt in de winter gebruikt voor verwarming van gebouwen.

Aquathermie projecten

Er gebeurt al veel in de aquathermiepraktijk. Er zijn ruim 90 gerealiseerde aquathermieprojecten bekend. Op vele locaties in Nederland worden de mogelijkheden om aquathermie toe te passen onderzocht. Dat is mooi, want de ervaringen die daar worden opgedaan bieden inzichten voor andere projecten. Het Netwerk AquaThermie (NAT) faciliteert het ophalen en delen van deze lessen uit de praktijk.

Een overzicht van aquathermieprojecten

TEO: Thermische energie uit oppervlakte water

TEO maakt gebruik van warmte uit oppervlaktewater, zoals een rivier of waterplas. Dat water wordt via een warmtenet naar woningen of gebouwen geleid. Daar kan het via een warmtewisselaar worden overgedragen voor direct gebruik of opslag in de bodem, in een WKO-systeem. Het afgekoelde water gaat weer terug naar het oppervlaktewater waaraan de warmte onttrokken is.

TEA: Thermische energie uit afvalwater

Bij TEA wordt de warmte ingezet die afkomstig is van het gezuiverde afvalwater afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI). TEA is iets anders dan riothermie, waarbij warmte uit wegstromend douche- of afwaswater met een warmtewisselaar van de rioolleiding wordt overgezet naar het warmtenet voor hergebruik.

TED: Thermische energie uit drinkwater

Bij TED wordt gebruik gemaakt van warmte en koude uit drinkwater. Vanuit de drinkwaterleiding kan warmte of koude via een dubbelwandige warmtewisselaar worden overgedragen voor direct gebruik of opslag in de bodem in een WKO-systeem. Het drinkwater stroomt vervolgens weer het drinkwaterleidingnet in.

aquathermie

aquathermie
Vormen van aquathermie

Voordelen aquathermie

Duurzame warmtevoorziening

Betrouwbaar

Verbetert waterkwaliteit

Eenvoudig toe te passen

Nadelen aquathermie

Vergunning nodig

Veel partijen nodig

Variërende temperaturen

Forse ingreep

Wist je dit over aquathermie?

Er zijn meer dan 90 projecten in Nederland die gebruik maken van aquathermie

Aquathermie kan voor meer dan de helft voorzien in de warmtebehoefte van gebouwen in Nederland

Met aquathermie haal je ongeveer 4,2 Megajoule warmte uit m3 water

Een aquathermieproject verdient zichzelf binnen 5 tot 20 jaar terug

Video's over aquathermie

  • Jouw feedback
  • 0   0