Door de torenhoge energieprijzen vragen steeds meer mensen zich af waar die hoge energierekening nou precies uit bestaat. We willen natuurlijk wel weten, en zeker als we de hoofdprijs betalen, waarvoor we nou precies betalen. In dit artikel bespreken we hoe de energierekening is opgebouwd.

energieprijzen

      2527x gezien   0 reacties

Drie hoofdonderdelen op de energierekening

Alle energieleveranciers gebruiken facturen met drie dezelfde hoofdonderdelen namelijk:

  1. Leveringskosten
  2. Netbeheerkosten
  3. Overheidsbelasting en compensaties

Energieprijs

Stroomprijs energierekening

Leveringskosten

Dit zijn de kosten die je betaalt aan de energieleverancier voor de energie die geleverd is en voor de administratie die daarbij komt kijken. De leveringskosten bestaan uit twee onderdelen.

De kale stroomprijs: Dit is de prijs van energie zonder energiebelasting, btw en bijdrage voor opslag van duurzame energie. Het is de kostprijs van een kWh aan elektriciteit. Als je zelf elektriciteit opwekt met bijvoorbeeld zonnepanelen wordt de teruggeleverde elektriciteit in dit onderdeel in mindering gebracht op de geleverde elektriciteit. Alleen over de overgebleven, geleverde elektriciteit wordt energiebelasting, btw en de bijdrage voor opslag duurzame energie berekend. Als je teruglevering overhoudt krijg je hiervoor een "redelijke" vergoeding.

Vaste leveringskosten: Dit is een vast tarief dat iedereen betaalt voor de administratieve handelingen die energieleveranciers uitvoeren om energie te kunnen leveren aan hun klanten. Deze kosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid stroom die iemand verbruikt, maar dit is een vast tarief dat iedereen betaald. Dit vaste tarief verschilt wel per energieleverancier, het is dus verstandig om hier goed op te letten als je een energiecontract afsluit.

Leveringskosten energierekening

Netbeheerkosten

Naast de kosten van de energieleverancier betalen we ook netwerkkosten aan de netbeheerder. De hoogte van deze netbeheerkosten wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door het ACM en wordt door de energieleverancier in rekening gebracht namens de netbeheerder. Je ontvangt dus geen aparte factuur van deze kosten. De netwerkkosten bestaan uit de volgende onderdelen:

Capaciteitstarieven en vastrecht: Dit zijn de transportkosten. Deze kosten betaal je voor de transport én voor de capaciteit die gereserveerd wordt in het elektriciteitsnet voor jouw aansluiting. De hoogte van de kosten zijn dus niet afhankelijk van je verbruik, maar van de capaciteit van je aansluiting. Hoe groter de aansluiting, hoe hoger het capaciteitstarief.

Aansluitdienst: Deze kosten worden in rekening gebracht voor het in stand houden van de aansluiting en is afhankelijk van de capaciteit van je aansluiting.

Meetdienst: Deze kosten betaal je voor de onderhoud en huur van de energiemeters. Hieronder valt ook de 3-jaarlijkse meteropname en eventuele vervanging van de meter bij storingen. Deze kosten zijn voor alle aansluitingen voor consumenten gelijk.

netbeheerkosten energierekening

De overheidsbelasting en compensaties

Over de energie die we gebruiken betalen we verschillende belastingen. Doordat de energieprijzen enorm zijn gestegen probeert de overheid via deze belastingen de eindgebruiker te compenseren. Er zijn 3 onderdelen waarover de overheid compensatie geeft:

Btw: De btw op energie is normaal gesproken 21 procent. De overheid heeft de btw voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 tijdelijk verlaagd naar 9 procent. Vanaf 1 januari 2023 gaat deze weer terug naar 21 procent.

Opslag Duurzame Energie (ODE): De ODE is een solidariteitsbijdrage van de eindgebruiker aan energieleveranciers om duurzame energie opwek te stimuleren. De ODE stijgt de laatste jaren hard, waardoor de overheid heeft besloten om deze bijdrage per 1 januari 2023 te schrappen.

Energiebelasting: Met het innen van energiebelasting probeert de overheid de staatskas op peil te houden. Toch heeft de overheid de energiebelasting dit jaar tijdelijk verlaagd om zo de energiekosten voor alle Nederlanders te verminderen. Ook in 2023 wordt de energiebelasting voor zowel gas als elektriciteit verlaagd.

Andere maatregelen die de overheid neemt om de energierekening te verlagen:

Energietoeslag: Via de gemeente kunnen mensen met een lage uitkering een energietoeslag krijgen als compensatie voor de hoge energiekosten. Deze vergoeding is 1300 euro.

Wintercompensatie: Alle huishoudens krijgen voor de wintermaanden november en december 190 euro per maand. De energieleverancier betaalt dit bedrag aan de eindgebruiker.

Prijsplafond: De overheid heeft met alle energieleveranciers een prijsplafond afgesproken voor de energieprijs van huishoudens. Dit houdt in dat je tot een verbruik van 1200 kuub gas maximaal 1,45 euro per kuub betaald. Voor elektriciteit is dat 40 cent per kWh tot aan 2900 kWh. Dit prijsplafond geldt voor heel 2023.

overheidsbelasting energierekening

Disclaimer: De grafieken uit dit artikel zijn op basis van gemiddelde tarieven en sterk afhankelijk van meerdere factoren en bedoeld ter indicatie.

Welke energieleverancier heb jij?

Meer over energiebesparen

Geef een antwoord