Bescherming van kleinverbruikers

Naast de Energiewet zelf stemde de Kamer over 24 amendementen om het wetsvoorstel aan te passen, waarvan er achttien werden aangenomen. Een belangrijk amendement van Pieter Grinwis (ChristenUnie) geeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de bevoegdheid om een "wervingsstop" in te stellen voor energieleveranciers die zich niet aan de regels houden. Dit betekent dat dergelijke leveranciers tijdelijk geen nieuwe klanten mogen aannemen. Daarnaast werd een amendement van André Flach (SGP) en Wytske Postma (NSC) aangenomen om de telefonische verkoop van energiecontracten te beperken. Energieleveranciers mogen nu alleen nog bestaande en oude klanten bellen met aanbiedingen, tenzij consumenten hier expliciet toestemming voor geven.

Terugleververgoeding en saldering

Een ander belangrijk amendement, ingediend door Wytske Postma (NSC), maakt een einde aan negatieve terugleververgoedingen. Dit betekent dat de vergoeding voor hernieuwbare elektriciteit niet negatief kan zijn. Hoewel de Energiewet zelf niets regelt over de salderingsregeling, dienden verschillende Kamerleden moties in over dit onderwerp. Zo wil een nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB dat energieleveranciers geen terugleverkosten meer in rekening brengen bij kleinverbruikers zodra salderen is afgeschaft. Een motie van VVD’er Silvio Erkens, die de regering hiertoe oproept, kreeg brede steun.

Voorstellen voor bedrijven

Silvio Erkens (VVD) en Henri Bontenbal (CDA) dienden een amendement in dat bedrijven meer ruimte geeft om zelf hun aansluiting op het elektriciteitsnet aan te leggen. In de oorspronkelijke tekst van de Energiewet gold dit alleen voor bedrijven die een aansluiting van 10 MVA of meer nodig hebben, maar de grens is nu verlaagd naar 2,3 MVA. Dit maakt het voor meer bedrijven mogelijk om sneller en efficiënter aangesloten te worden.

Energie delen en toezicht

Suzanne Kröger (GL-PvdA) kreeg een amendement aangenomen waarmee netbeheerders gegevens mogen delen met toezichthouders over het energieverbruik van bedrijven die onder de energiebesparingsplicht vallen. Het toezicht op deze besparingsplicht wordt hiermee versterkt, aangezien een gebrek aan inzicht in deze gegevens al jaren een probleem is. Hoewel een amendement om energie delen tussen kleinverbruikers mogelijk te maken niet werd aangenomen, kreeg een soortgelijke motie wel steun. Daarnaast werd een amendement aangenomen dat het delen van energie tussen kleinverbruikers met dezelfde energieleverancier mogelijk maakt, wat energiegemeenschappen in staat stelt om zonder tussenhandelaar energie te delen. Met deze aanpassingen zet Nederland een belangrijke stap richting een modern en duurzaam energiesysteem dat beter aansluit bij de huidige en toekomstige behoeften.

Meer over duurzame energie

  • Jouw feedback
  • 1   0

Eén reactie op “Energiewet goedgekeurd door ruime meerderheid Tweede Kamer”

  1. Jan K

    “Energieleveranciers mogen nu alleen nog bestaande en oude klanten bellen met aanbiedingen, tenzij consumenten hier expliciet toestemming voor geven.” Als ik het amendement goed lees, zou hier ‘tenzij’ vervangen moeten worden door ‘mits’.

Geef een reactie