Stijging in terugleverkosten

Steeds meer energieleveranciers rekenen kosten aan klanten met zonnepanelen. Het salderen en terugleveren van zonnestroom brengt kosten met zich mee die energieleveranciers eerder aan alle klanten doorberekenden. Volgens de energieleveranciers is dit niet langer houdbaar. Demissionair minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten (D66) vindt dat het aanrekenen van deze kosten bij zonnepaneelbezitters bijdraagt aan een eerlijkere kostenverdeling. Toezichthouder ACM concludeerde bovendien dat leveranciers met de aangepaste tarieven niet meer winst maken en dat het dus vooral om een andere kostenverdeling gaat.

Andere energieleveranciers gingen Essent voor

Energieleverancier Vandebron introduceerde vorig jaar als eerste de terugleverkosten. Sindsdien volgden meerdere energieleveranciers dit voorbeeld. In maart kondigde Eneco als eerste van de traditionele 'grote drie' (Eneco, Essent en Vattenfall) aan ook terugleverkosten te gaan rekenen. Vattenfall nam dezelfde stap eerder deze maand.

Essent rekent terugleverkosten bij zonnepaneelhouders

Essent kiest er nu ook voor om terugleverkosten specifiek in rekening te brengen bij klanten met zonnepanelen. Vanaf 1 juli gaan alle klanten met zonnepanelen en een variabel contract deze nieuwe heffing betalen. Voor klanten met een vast contract geldt het teruglevertarief alleen voor nieuwe contracten die vanaf 1 juli worden afgesloten, niet voor lopende contracten. Net als Vattenfall gebruikt Essent een methode op basis van schalen, waarbij de hoeveelheid kWh die klanten terugleveren bepaalt in welke schaal zij vallen en hoeveel zij moeten betalen.

Stroomtarief met 35% omlaag

Essent laat de introductie van terugleverkosten per 1 juli samenvallen met een tariefverlaging voor alle klanten met een variabel contract. Deze verlaging levert het meeste voordeel op voor klanten zonder zonnepanelen. "Dankzij de invoering van terugleverkosten kan het stroomtarief met 35% omlaag voor alle klanten met een variabel energiecontract, ook voor klanten met zonnepanelen," aldus Essent.

Politieke discussie

Vorige week donderdag ontstond verwarring in de Tweede Kamer nadat NSC-Kamerlid Wytske Postma een amendement bij de Energiewet had voorgesteld om de terugleververgoeding nooit negatief te laten zijn. Berichten in diverse media wekten de indruk dat Postma hiermee een einde wilde maken aan het in rekening brengen van terugleverkosten, maar dat is niet het geval. De nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB streeft ernaar dat wanneer de salderingsregeling wordt afgeschaft, ook het doorberekenen van terugleverkosten aan zonnepaneelbezitters stopt.

Terugleverkosten per energieleverancier

Meer over Energie terugleveren

Bron: Essent, Energievergelijk.nl

  • Jouw feedback
  • 1   0

Eén reactie op “Ook Essent rekent terugleverkosten voor zonne-energie”

  1. Reinder Groote

    Terugleverkosten zijn een verzinsel. Hogere netwerkkosten zijn niet voor de energieleveranciers maar voor de netbeheerders en we betalen hen al elk jaar meer. Stroom die burgers leveren aan het net, gaat in een fractie van een seconde naar de eerstvolgende gebruiker van stroom en in een woonwijk zijn dat buren in de straat of woonwijk. Ook als de marktprijs dan laag is bv. 4 cent of zelfs negatief -4 cent, betalen de buren de volle prijs bv. 26 cent aan bv. Vandebron. Hoe goedkoper die stroom is, hoe meer winst Vandebron dan kan maken op die winst. Deze stroom had anders van windmolens op de Noordzee of van zonnepanelen in weilanden moeten komen en burgers met een beperkt aantal zonnepanelen ontlasten dus het stroomnetwerk en ze zouden korting moeten krijgen van de netbeheerder.

    Reactie aangepast door moderator: Gelieve geen hoofdletters gebruiken (schreeuwen). Dat is niet nodig

Geef een reactie