Hoge energieprijzen

De energierekening stijgt al geruime tijd door de toenemende energieprijzen. Het einde van deze stijging lijkt ook nog lang niet in zicht, waardoor het kabinet zich genoodzaakt voelt om in te grijpen. Om de energierekening betaalbaar te houden heeft het kabinet niet alleen een prijsplafond voor de energierekening van huishoudens bedacht, maar neemt het ook andere maatregelen.

Prijsplafond energierekening

De energieprijs voor de eerste 2900 kWh aan stroom en de eerst 1200 m3 aan gas wordt vanaf 1 januari 2023 door het kabinet bevroren. Dit betekent dat je voor stroom maximaal 40 cent per kWh betaalt en voor gas 1,45 euro per kuub. Deze bevriezing geldt ook voor mensen die op het warmtenet zijn aangesloten, waarbij de grens vermoedelijk op 37 GJ wordt vastgesteld. Voor mensen met zonnepanelen geldt dat het prijsplafond ingaat ná het uitvoeren van salderen. Ook zij hebben dus direct voordeel van het prijsplafond.

Subsidie energieleveranciers

De inkomsten die energieleveranciers door het prijsplafond mislopen wordt met een subsidieregeling gecompenseerd. Energieleveranciers schrijven zich voor de subsidie in bij RVO die vervolgens voorschotten uitbetaalt. RVO zal aan het einde van het jaar op basis van werkelijk in rekening gebrachte verbruiken de totale nota opmaken voor de energieleveranciers. Op deze manier hoopt het kabinet dat er geen sprake is van overcompensatie en onnodige hoge uitgaven van belastinggelden voor compensatie van de energieleveranciers.

Overige maatregelen hoge energieprijzen

Naast het prijsplafond krijgen alle huishoudens voor de wintermaanden november en december een extra compensatie van 190 euro per maand. Deze wordt door de energieleverancier uitbetaald op het bij hun bekende bankrekeningnummer. Voor lage inkomens is er ook een extra energietoeslag van 1300 euro beschikbaar. Deze vraag je aan bij je gemeente. Het slechte nieuws is dat de btw op energie vanaf 1 januari 2023 weer teruggaat naar 21 procent. Daar tegenover staat wel weer dat het kabinet de solidariteitsbijdrage voor het opwekken van duurzame energie (ODE) per 1 januari 2023 schrapt. Dit is zo’n 4 cent per kWh en 10 cent per kuub gas. Voor een gemiddeld huishouden een besparing van zo’n 300 euro per jaar.

Energie besparen

De komende jaren wil het kabinet zich meer gaan richten op voorlichting over energiebesparing. Niet alleen door het plaatsen van zonnepanelen of een warmtepomp, maar ook door het isoleren van woningen en gebouwen. Energie besparen is vaak veel simpeler dan menigeen denkt; de kachel een graadje lager, minder lang douchen en het toepassen van radiatorfolie zijn hier voorbeelden van. Met de energie die we besparen wordt ook de overstap van fossiele energie naar schone energie een stuk eenvoudiger, zo is de gedachte.

Meer over energie besparen

overheidsbelasting energierekening

Bron:  Rijksoverheid

Is jouw energierekening nog betaalbaar?

Meer over de energierekening

Geef een reactie