Somber uitzicht medio 2019

Halverwege 2019 kon het kabinet nog veel minder gunstige cijfers overleggen. Op dat moment was de tussenstand slechts een Co2-reductie van 13%. Verschillende berekeningen gaven toen aan dat een vermindering van 25% onhaalbaar was geworden. De Co2-reductie eind 2020 zou uitkomen op zo’n 19 tot 23%.

Plannen Co2- en stikstofuitstoot

Minister Wiebes presenteerde afgelopen vrijdag de plannen om de Co2-uitstoot met een kwart te verminderen. Tegelijkertijd kwam Minister Schouten met haar plannen om de stikstofuitstoot te beteugelen. Beide voorstellen lagen al een tijd klaar, maar de bekendmaking hiervan werd door de Coronacrisis uitgesteld.

Maatregelen Urgendavonnis

Verreweg de belangrijkste maatregel is het sluiten of reduceren van stroom opgewekt uit kolencentrales. Ook voert het kabinet een aantal kleinere maatregelen door, zoals een subsidieregeling voor LED-verlichting en een premie voor het inleveren van oude koelkasten en vriezers.

Minder Co2-uitstoot door Coronacrisis

Het kabinet werd bovendien geholpen door een aantal externe factoren. Zo was de voorbije winter één van de zachtste ooit en staat de Maasvlaktecentrale al sinds januari uit door een technisch mankement. Daar bovenop zorgt het Coronavirus voor een lager energieverbruik. Er is veel minder productie van goederen, minder toerisme en bovenal minder wegverkeer. Dit alles zorgt voor een veel lagere Co2-uitstoot. Voor de komende jaren zal het Coronavirus ook effect hebben op de Co2-uitstoot, omdat er een krimp van de economie wordt verwacht. Deze gaat meestal gepaard met een lagere uitstoot van broeikasgassen.

Meer over de energietransitie

CO2-plannen kabinet:

 • Verder beperken energieopwek uit kolencentrales (besparing 5 tot 7,5 Mton)
 • Invoeren CO2-arme technieken industrie (0,5 - 0,9 Mton)
 • Strengere controle F-gassen (0,1 Mton)
 • Retourpremie vries- en koelkasten (0,1 - 0,2 Mton)
 • Circulaire maatregelen Grond-, Weg- en Waterbouw (0,1 Mton)
 • Actieplan financiering energiebesparing industrie (0,1 Mton)
 • Verduurzaming gebouwde omgeving (0,2 - 0,5  Mton)
 • Verbetering energiebesparingsplicht MKB (0,1 - 0,2 Mton)
 • Subsidie LED-verlichting tuinbouw (0,05 Mton)
 • Extra budget voorjaarsrond SDE+ (0,4 Mton)
 • Stimulering recycling plastics (0,15 - 0,30 Mton)

Stikstofplannen kabinet:

 • 300 miljoen per jaar naar natuurverbetering (tot 2030)
 • Natuurvermenging met landbouw, woningbouw en energieopwekking
 • Extra budget van 270 miljoen voor uitkoop varkensboeren
 • 1 miljard voor uitkoop overige veehouders
 • 600 miljoen voor verduurzamen veestapel
 • Wettelijk: Natura2000-gebieden 50% minder stikstofneerslag in 2030

Geef een reactie