Hoger beroep Urgenda Klimaatzaak

Nadat het kabinet vorig jaar oktober het hoger beroep al verloor, besloot het daarop toch in cassatie te gaan bij de Hoge Raad tegen die uitspraak. De inmiddels slepende rechtszaak stamt uit 2015. Urgenda daagde toen de Nederlandse Staat voor het gerecht. Urgenda eiste dat het kabinet de uitstoot van Co2in 2020 met 25% zou reduceren ten opzichte van 1990. Medio 2019 was de reductie slechts 13%.

Klimaatdoel uit zicht

In 2019 bracht het PBL een rapport uit, waaruit bleek dat het kabinet het verplicht gestelde klimaatdoel niet ging halen. Kort op het uitkomen van het PBL-rapport kondigde het kabinet extra maatregelen aan. Een van deze maatregelen is het vervroegd sluiten van de Nederlandse kolencentrales. Ondertussen ging het kabinet dus ook tegen de gevonniste Co2-reductie van 25% in cassatie.

Burgers beschermen tegen klimaatvervuiling

Het hoger gerechtshof oordeelt nu echter ook dat de Nederlandse Staat een hoge mate van verantwoordelijkheid heeft om haar burgers tegen de gevolgen van klimaatvervuiling te beschermen. Een reductie van minder dan 25% is volgens de uitspraak zelfs in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

50puntenplan Urgenda

Om het kabinet te helpen, stelde Urgenda samen met 750 organisaties een 50puntenplan op om de Co2-uitstoot verder te reduceren. Urgenda directeur Minnesma vindt het jammer dat de overheid de uitspraak sinds 2015 steeds heeft aangevochten./In plaats van 5 jaar, heeft het kabinet nu nog slechts een jaar om het klimaatdoel te halen. Volgens Minnesma is dit nog steeds haalbaar.

Meer over de energietransitie

Bron: Urgenda

2 reacties op “Kabinet moet zich houden aan uitspraak Urgenda Klimaatzaak”

  1. LLC.Verpalen

    Sinds dec.2017 3KW zonnepanelen, gecombineerd met 1.2KW Airco/Inverter (‘s zomers koelte & ‘s winters warmte), plus 2x 500W bijverwarming; NETTO investering; E. 3.600,- voor 11 zonnepanelen + E. 1.500,- voor Airco/Inverter + E. 100,- voor bijverwarming. Hierdoor is maandelijkse gas en elektra rekening gehalveerd tot E. 90,- (nu 30% aardgas).. NU over 3 jaar return of investment..

  2. Peter van den Akker

    Beste
    Gaan we met de Bio centrales weer de zelfde kant op zoals met de kolen centrales , dom weg nieuwe bouwen terwijl iedereen weet dat ze meer vervuilend zijn dan gascentrales ,en dan straks weer afbreken zonder dat ze van enig nut zijn geweest. Er is natuurlijk wel enig nut ,de bezittende klasse kan hierin weer na harte lust risicoloos investeren op kosten van de belasting betaler.Zij krijgen dan weer een flinke vergoeding , net zo als nu met de kolen centrales.Wat zijn we weer goed bezig in dit mooie land Hr Rutte ., zorg dat de achterstand wijken op achterstand blijven ,en koop zeker geen gas van de russen want dat wil Trump niet . Nee zaag liever die paar bomen die we hier in Nederland hebben om , want die leveren nu een goede prijs op

Geef een reactie