urgenda klimaatzaak

| 27 december 2019 – ZEP Nieuws |

Ook de Hoge Raad heeft de Nederlandse Staat verplicht zich te houden aan de uitspraak van de Urgenda Klimaatzaak. Het kabinet moet nu versneld maatregelen doorvoeren om de CO2-uitstoot verder te beperken. Tegen de uitspraak van de Hoge Raad kan het kabinet niet meer in beroep gaan.

Hoger beroep Urgenda Klimaatzaak

Nadat het kabinet vorig jaar oktober het hoger beroep al verloor, besloot het daarop toch in cassatie te gaan bij de Hoge Raad tegen die uitspraak. De inmiddels slepende rechtszaak stamt uit 2015. Urgenda daagde toen de Nederlandse Staat voor het gerecht.

Urgenda eiste dat het kabinet de uitstoot van CO2 in 2020 met 25 procent zou reduceren ten opzichte van 1990. Medio 2019 was de reductie slechts 13 procent.

Klimaatdoel uit zicht

In 2019 bracht het PBL een rapport uit, waaruit bleek dat het kabinet het verplicht gestelde klimaatdoel niet ging halen. Kort op het uitkomen van het PBL-rapport kondigde het kabinet extra maatregelen aan. Een van deze maatregelen is het vervroegd sluiten van de Nederlandse kolencentrales. Ondertussen ging het kabinet dus ook tegen de gevonniste CO2-reductie van 25 procent in cassatie.

Burgers beschermen tegen klimaatvervuiling

Het hoger gerechtshof oordeelt nu echter ook dat de Nederlandse Staat een hoge mate van verantwoordelijkheid heeft om haar burgers tegen de gevolgen van klimaatvervuiling te beschermen. Een reductie van minder dan 25% is volgens de uitspraak zelfs in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

50puntenplan Urgenda

Om het kabinet te helpen, stelde Urgenda samen met 750 organisaties een 50puntenplan op om de CO2-uitstoot verder te reduceren. Urgenda directeur Minnesma vindt het jammer dat de overheid de uitspraak sinds 2015 steeds heeft aangevochten.

In plaats van 5 jaar, heeft het kabinet nu nog slechts een jaar om het klimaatdoel te halen. Volgens Minnesma is dit nog steeds haalbaar.

Bron: Urgenda

Dossier:

Klimaatakkoord

Deel deze pagina..

Geef een reactie

Of

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *