Uitscheiding stikstof en fosfaat onder mestplafond

In 2022 was de uitscheiding van stikstof in dierlijke mest 467 miljoen kilogram. Dat was 4,6% onder het mestplafond en 0,8% minder dan de productie van stikstof in dierlijke mest in 2021. Ook de productie van fosfaat bleef met 150 miljoen kilogram onder het mestplafond met 0,2%. Ten opzichte van 2021 nam de fosfaatuitscheiding wel met 1,6% toe. Het mestplafond wordt in 2025 voor stikstof aangescherpt tot 440 miljoen kilogram en voor fosfaat naar 135 miljoen kilogram.

Landbouwakkoord geeft duidelijkheid tot 2040

Binnen de landbouwsector is er nog veel werk te verrichten om de uitstoot van stikstof de komende jaren onder het mestplafond te houden. Minister van Landbouw, Piet Adema heeft een pittige opdracht om met de agrarische sector tot een landbouwakkoord te komen. Het Landbouwakkoord moet duidelijkheid geven over de maatregelen om de impact van de landbouwsector op het gebied van klimaat, water en biodiversiteit te verkleinen. Dit gebeurt in samenspraak met boerenorganisaties, natuurorganisaties, ketenpartijen en provincies. Zoals bekend stapte boerenorganisatie LTO kortgeleden uit dit overleg.

Afname dieren zorgt voor minder stikstof en fosfaat

Dat de uitscheiding van stikstof en fosfaat in 2022 onder het mestplafond bleef is volgens het CBS vooral te danken aan de afname van het aantal dieren in de sector. Binnen de varkensindustrie daalde de productie van stikstof en fosfaat in 2022 met 0,3% en binnen de pluimveesector was dat 3,6%. Onder de overige veesoorten bleef de uitscheiding van stikstof en fosfaat nagenoeg gelijk. Om de komende jaren onder het mestplafond te blijven is een verdere afname van dieren binnen de agrarische sector noodzakelijk, maar ook andere maatregelen, zoals het wijzigen van de samenstelling van ruwvoer zijn belangrijk.

Meer over stikstof

stikstof en fosfaat 2022

Bron: CBS

Forum

Moet de veestapel fors kleiner?

Meer nieuws

Over stikstof

  • Jouw feedback
  • 0   0

Geef een reactie