Het sluiten van de eerste kolencentrale is een belangrijke stap op weg naar een schonere energievoorziening in Nederland. De druk op het behalen van een Co2-reductie van 25% in 2020 is groot, gezien de Urgenda Klimaatzaak waarin de rechter bepaalde dat het kabinet verplicht is dit doel te halen. Het kabinet heeft zelf ook een ambitieus doel gesteld voor 2030 met een Co2-reductie van 49%. Het sluiten van kolencentrales is hierbij een belangrijk onderdeel.

Vervroegd sluiten kolencentrales

De Hemweg werd gebouwd in 1994 en heeft een nominaal vermogen van 630 Megawatt (MW). Deze kolencentrale zou aanvankelijk pas in 2025 worden gesloten, samen met de Amercentrale in Geertruidenberg, maar gaat nu dus in 2020 al dicht. Minister Wiebes onderzocht ook of de Amercentrale vervroegd gesloten kon worden, maar dit bleek niet haalbaar. De Amercentrale voorziet veel Brabantse steden van stadsverwarming, wat vervroegd sluiten bemoeilijkt.

Opvangen energieproductie

De overige 3 kolencentrales werden in 2015 geopend en gaan in 2030 alweer dicht. Het totale vermogen van alle 5 de kolencentrales ligt op 4660 MW en leveren 33% van de Nederlandse stroomproductie. De vraag is waarmee de huidige jaarlijkse energieproductie van 37 miljard kWh vanaf 2030 wordt opgevangen? Het antwoord ligt waarschijnlijk in de nog te realiseren windparken op zee. Tussen 2024 en 2030 wil het kabinet windparken bijbouwen met een vermogen van 7000 MW.

Werkgelegenheid energiewereld

Het sluiten van kolencentrales heeft niet alleen consequenties voor de stroomvoorziening, maar ook zeker voor de werkgelegenheid. In 2017 waren er nog 7 kolencentrales actief in Nederland, goed voor 3000 banen. De nieuwe windparken leveren volgens het kabinet ongeveer 10.000 banen op. Het kabinet komt komende tijd overigens met meer maatregelen die moeten leiden tot Co2-reductie.

Meer over de energietransitie

Bron: RTL, Trouw

Geef een reactie