Nederlandse politiek komt eindelijk met gewenste Klimaatwet

Geplaatst op door in de categorie Nieuws.

Zeven politieke partijen zijn deze week tot overeenstemming gekomen over de klimaatdoelstellingen die Nederland moet behalen. De klimaatdoelen zijn ook eindelijk vastgelegd in een Klimaatwet Geplaatst op 29 juni 2018 door ZEP in de categorie Nieuws. Politieke samenwerking Om de Parijse klimaatdoelstelling te halen moet Nederland flink aan de bak. Een politieke samenwerking is meer...

Lees meer

EU: Doelstelling hernieuwbare energie naar 32 procent

Geplaatst op door in de categorie Nieuws.

De Europese Commissie en EU-landen schroeven haar doelstellingen definitief op. Vanaf 2030 moet 32 procent van de opgewekte energie duurzaam zijn. Geplaatst op 25 juni 2018 door ZEP in de categorie Nieuws. Hernieuwbare energie De huidige doelstelling staat op 27 procent, maar dit percentage bleek niet voldoende om de opwarming van de aarde onder de...

Lees meer

Aandeel hernieuwbare energie in Nederland naar 6,6 procent

Geplaatst op door in de categorie Nieuws.

Het aandeel energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is stegen naar 6,6 procent van het totale energieverbruik. Dit meldde het CBS begin juni op haar website. Geplaatst op 11 juni 2018 door ZEP in de categorie Nieuws. Stijging van tien procent Het Nederlandse energieverbruik uit hernieuwbare bronnen bedroeg in 2017 in totaal 138 petajoule (PJ)....

Lees meer

Waterstof Coalitie wil grotere rol voor waterstof in klimaatakkoord

Geplaatst op door in de categorie Nieuws.

De Waterstof Coalitie, bestaande uit 23 organisaties, roepen de regering op om groene waterstof te stimuleren binnen de energietransitie. Waterstof moet een prominente rol gaan spelen binnen het energie- en klimaatakkoord. Geplaatst op 8 juni 2018 door ZEP in de categorie Nieuws. Waterstof Coalitie De samenwerking is een initiatief van Greenpeace Nederland en wordt gesteund...

Lees meer

Europese Commissie wil Co2-uitstoot door vrachtwagens inperken

Geplaatst op door in de categorie Nieuws.

De Europese Commissie wil zo snel mogelijk de uitstoot van Co2 door vrachtwagens terugbrengen. In 2030 moet de vervuiling 30 procent lager liggen dan in 2019. Geplaatst op 1 juni 2018 door ZEP in de categorie Nieuws. Kwart van totale Co2-uitstoot door vrachtwagens Het vrachtverkeer vertegenwoordigd maar 5 procent van alle voertuigen op de weg,...

Lees meer

Het kabinet sluit alle kolencentrales met ingang van 2030

Geplaatst op door in de categorie Nieuws.

De ministerraad stemde op 18 mei in met het voorstel van Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor een totaal verbod op elektriciteitsproductie uit kolencentrales vanaf 2030. Geplaatst op 21 mei 2018 door ZEP in de categorie Nieuws. Vijf Nederlandse kolencentrales In Nederland zijn nog 5 actieve kolencentrales. De twee oudste centrales zijn...

Lees meer

Europees Parlement: Verplicht laadpaal bij gebouwen met parkeerterrein

Geplaatst op door in de categorie Nieuws.

Het Europese Parlement heeft ingestemd met de richtlijn energieprestatie van gebouwen. Dit is 1 van de 8 richtlijnen die onderdeel uitmaken van het pakket “Schone energie voor alle Europeanen” die door de Europese Commissie werd ingediend op 30 november 2016. Geplaatst op 9 mei 2018 door ZEP in de categorie Nieuws. Richtlijn energieprestatie gebouwen Met...

Lees meer

Energieverbruik in Nederland daalt ook in 2017 niet

Geplaatst op door in de categorie Nieuws.

In 2017 was het totale energieverbruik in Nederland 3510 petajoule (PJ). Dit is nagenoeg gelijk gebleven aan het jaar ervoor. Het verbruik van steenkool en andere kolen daalde met 11 procent. Het aandeel aardgas steeg met 4 procent en behelst nu 41 procent van het totale energieverbruik. Geplaatst op 8 mei 2018 door ZEP in...

Lees meer

Co2-importprijs is nodig om klimaatdoelstellingen Parijs te halen

Geplaatst op door in de categorie Nieuws.

De Franse president Macron pleit voor een Co2-importprijs voor landen die zich niet committeren aan het Parijse akkoord. De Europese Unie moet klimaatleiderschap tonen. Geplaatst op 26 april 2018 door ZEP in de categorie Nieuws. Minimumprijs voor Co2-uitstoot De transitie naar een Co2-arme economie moet onderbouwd worden door hervormingen in financiële markten. Op deze manier...

Lees meer

Steeds vaker zonnepanelen op huurwoningen

Geplaatst op door in de categorie Nieuws.

Woningstichtingen zijn volop bezig om hun woningen te voorzien van zonnepanelen. De uitrol van zonnepanelen op huurwoningen groeit verrassend snel en zal de komende jaren sterk toenemen. Geplaatst op 19 april 2018 door ZEP in de categorie Nieuws. 80.000 huurwoningen hebben zonnepanelen Op dit moment heeft 3,5 procent van alle huurwoningen in Nederland zonnepanelen op...

Lees meer