Urgenda Klimaatzaak

Het PBL bracht vorige week in een rapport naar buiten dat het Kabinet het klimaatdoel niet gaat halen. Dit klimaatdoel werd door Urgenda via een rechtszaak afgedwongen. In deze Klimaatzaak werd door de rechter bepaald dat in 2020 de Co2-uitstoot met 25% moet zijn gereduceerd ten opzichte van de uitstoot in 1990.

Nuance PBL-rapport

Minister Wiebes nuanceerde het PBL-rapport enigszins door aan te geven dat de inschatting van de energieproductie van windparken op land door het PBL lager wordt ingeschat dan door het RVO wordt voorzien. Daarnaast zijn de inspanningen, van Aedes om huurwoningen vanaf 2020 gemiddeld van het energielabel B te voorzien,  ook niet meegenomen.

Pakket extra maatregelen

Toch kondigt minister Wiebes aan in april met een pakket extra maatregelen te komen om de gevonniste Co2-reductie van 25% alsnog te halen. Wiebes stelt wel de voorwaarde dat het pakket een breed maatschappelijk draagvlak moet hebben. Daarnaast mag het niet zorgen voor een te hogere lastenverzwaring voor de Nederlandse belastingbetaler.

Sluiten kolencentrales en rekeningrijden

Het vervroegd sluiten van 1 of meerdere kolencentrales maakt vermoedelijk deel uit van het pakket maatregelen dat in april wordt gepresenteerd. Ook het “rekeningrijden” lijkt weer helemaal terug op de agenda. Alle maatregelen moeten het uitgangspunt “de vervuiler betaalt” hebben. Velen zijn benieuwd in hoeverre de industrie dit keer mee wordt genomen in de maatregelen.

PBL rapport

Meer over de energietransitie

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving, Rijkdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO), Vereniging van Woningcorporaties Aedes

Geef een reactie