Klimaatzaak Urgenda

In oktober 2018 werd in de Klimaatzaak, tussen Urgenda en de staat, door de rechter bepaald dat het kabinet de Co2-uitstoot in 2020 met 25% moet reduceren. Volgens een recent rapport van het PBL ligt het kabinet uit koers en stevent het af op een reductie van 21% in 2020. Deze uitspraak staat los van de klimaatdoelen uit het regeerakkoord.

Spanningen binnen de coalitie

De boodschap is echter wel slecht nieuws voor het kabinet, dat al niet op één lijn zit als het gaat over de te nemen maatregelen om Co2-uitstoot te reduceren. VVD wil als enige geen extra maatregelen voor de korte termijn uitvoeren. In tegenstelling tot coalitiepartners CDA, ChristenUnie en D66 die de kolencentrales sneller willen sluiten.

Extra maatregelen Co2-reductie

Het PBL meldt in haar rapport dat er een extra 9 Mton (megaton)  aan Co2-uitstoot moet worden gereduceerd om het Urgendadoel te halen. Door het eerder sluiten van 2 kolencentrales wordt er al 4 Mton extra gewonnen. Het verlagen van de maximale snelheid op snelwegen naar 100 km/h levert 1,5 Mton op. Een autoloze zondag levert 1,2 Mton besparing. Andere, kleinere maatregelen leveren zo’n 2,2 Mton op.

Sluiten van alle kolencentrales

Om de, door de rechter bepaalde, Urgendadoelen echt te halen moeten eigenlijk alle kolencentrales voor 2020 gesloten zijn. Dit levert een forse Co2-reductie op, maar de grote vraag is waar dan onze elektriciteit en warmte vandaan moeten komen. Het PBL meldde in de zijlijn ook nog dat het percentage hernieuwbare energie in 2020 groeit naar 12,2%. De Europese afspraak is echter 14%.

PBL rapport

Meer over de energietransitie

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving

Geef een reactie