Landelijke netbeheerder TenneT investeert de komende jaren ruim 12 miljard euro in het uitbreiden van het elektriciteitsnet. Dit is vooral nodig om nog te bouwen windparken op zee en het groeiende aantal zonneparken te kunnen aansluiten. De investeringen zijn voor 80% het gevolg van het nieuwe energiebeleid en de energietransitie. Ook regionale netbeheerders moeten fors investeren in het uitbreiden van het elektriciteitsnet.

Hogere energierekening

Een groot gedeelte van de investeringen wordt vanuit de kapitaalmarkt gefinancierd, maar zo'n 270 miljoen wordt door TenneT doorberekend in de nettarieven van regionale netbeheerders. De verwachting is dat de regionale netbeheerders dit naar de energierekening van huishoudens laten doorvloeien. De energierekening stijgt dan met maximaal 44 euro, volgens Netbeheer Nederland. Vereniging Eigen Huis verwacht een hogere stijging van 60 euro per jaar.

Eerlijke verdeling producent en huishoudens

Of de netbeheerders alle kosten (mogen) doorberekenen is maar zéér de vraag. Op z’n vroegst mag dit pas vanaf 2022, als toezichthouder ACM hier toestemming voor geeft. Netbeheer Nederland pleit voor een eerlijke verdeling tussen producenten en huishoudens. De verwachting is dat de energierekening dan ‘slechts’ een paar tientjes hoger uitvalt.

Meer aandacht voor netwerkkosten

Alle partijen zijn het erover eens dat de netwerkkosten onvoldoende politieke aandacht krijgt. Deze kosten komen bovenop de al aangekondigde verhoging van energiebelasting op gas. De huidige energierekening bestaat op dit moment voor 18% uit vaste netwerkkosten en ruim 45% uit belastingen.  Slechts een derde van de jaarlijkse energierekening bestaat uit werkelijke verbruikskosten.

Update 13 december 2019

ACM en TenneT zijn maatregelen overeengekomen, waardoor de netwerkkosten vanaf 2022 minder hard stijgen. TenneT moet 100 miljoen euro extra veilingsgelden inzetten en mag een correctie van inkoopkosten uit 2018 (50 miljoen euro) pas vanaf 2021 doorberekenen. Regionale netbeheerder mogen vastgestelde netwerktarieven pas 2 jaar laten doorberekenen. TenneT verwacht dat de netwerkkosten voor huishoudens hierdoor vanaf 2022 met 13 euro stijgt in plaats van de eerder verwachte 44 euro.

netbeheer nederland
energiebelasting 2015

Geef een reactie