Uitbreiding elektriciteitsnet noodzakelijk

De extra investering is vooral bedoeld voor de aanpak van congestiegebieden. Dit zijn gebieden waar nu al transportschaarste heerst op het elektriciteitsnet. In Noord-Nederland kunnen zonneparken in sommige gevallen al niet meer aangesloten, omdat er simpelweg geen transportcapaciteit meer beschikbaar is. Uitbreiding van het elektriciteitsnet is daarom noodzakelijk./

Extra investering in Noord-Nederland

Met de investering van 215 miljoen wordt in Noord-Nederland vanaf 2025 extra capaciteit geboden voor nog eens 7 miljoen zonnepanelen of 400 windturbines. Dit komt neer op zo’n 2 Gigawatt aan extra aansluitcapaciteit. De investering komt bovenop de miljard euro die TenneT al investeert in uitbreiding van het elektriciteitsnet in hetzelfde gebied./

Reservecapaciteit en afkoppelen

Naast de extra investeringen wil TenneT ook reservecapaciteit inzetten om zonneparken toch te kunnen aansluiten. Hiervoor is wel toestemming nodig van Autoriteit Consument & Markt (ACM). Ook wil TenneT de mogelijk onderzoeken om zonneparken tijdelijk te mogen afkoppelen wanneer overbelasting dreigt./

Transportverklaring SDE+ subsidie

Initiatiefnemers van zonneparken die gebruik willen maken van de SDE+ subsidie moeten vanaf heden ook een transportverklaring kunnen tonen bij de aanvraag. Deze kan bij de regionale netbeheerder worden opgevraagd. RVO en de netbeheerders willen op deze manier voorkomen dat er subsidie verloren gaat, omdat een project niet door kan gaan, door transportschaarste./

Uitbreiding elektriciteitsnet Noord-Nederland

energiekaast Noord-Nederland

Bron: TenneT

Geef een reactie