Klimaat- en Energieverkenning

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) maakte dit bekend in een policybrief die volgde op de Klimaat- en Energieverkenning (KEV). De KEV is een jaarlijkse update over de voortgang van de klimaatdoelstellingen. Daarnaast geeft het een actueel beeld van de Nederlandse energiehuishouding, verkent het de toekomstige ontwikkelingen van energiesystemen en de uitstoot van broeikasgassen.

Doelstelling 2030 wordt niet gehaald

Ondanks dat er al een stevig pakket aan maatregelen ligt wordt de Co2-reductie van 49% voor 2030 niet gehaald. Met de jongste aangekondigde maatregelen komt de Co2-reductie in 2030 uit tussen de 43% en 48%. Dit is overigens sterk afhankelijk van de manier waarop de maatregelen worden uitgevoerd en de economie zich verder ontwikkelt.

Urgenda-eis 2023 in gevaar

Ook de eis vanuit de Urgenda Klimaatzaak, een Co2-reductie van 25% ten opzichte van 1990, vraagt om extra maatregelen. Al lijkt het “gat” van 2 miljoen ton Co2 wel kleiner dan in eerste instantie was ingeschat (9 Mton). Het doel voor duurzame energie in 2023 wordt wel gehaald met de huidige maatregelen.

Extra maatregelen Klimaatakkoord

Het kabinet kondigde daags na de conclusie van het PBL meteen extra maatregelen te aan. Zo komt er in 2020 een extra subsidieronde (SDE+) voor hernieuwbare energieprojecten en wordt de ISDE subsidiepot voor warmtepompen en zonneboiler, dit jaar met 60 miljoen opgehoogd. Daarnaast gaat het kabinet de plaatsing van zonnepanelen op overheidsgebouwen, scholen en bij particulieren versnellen.

Maatregelen langere termijn

De maatregelen voor de doelstelling in 2030 waren in principe voldoende. Echter is de verwachte emissie-uitstoot door geactualiseerde ramingen hoger geworden. Het kabinet zal hiertoe bij de verschillende sectoren zwaardere maatregelen eisen, om zodoende het vastgestelde doel alsnog te halen. Welke maatregelen dit zijn is nog niet bekend.

Meer over de energietransitie

Dossier:

Klimaatakkoord

Dossier

Geef een reactie