Eerlijke verdeling kosten

In 2019 diende kamerlid van GroenLinks, Tom van der Lee al een motie in om de kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting eerlijker te verdelen. Netbeheerders verhaalden namelijk de volledige kosten van 700 euro aan de aangeslotene. Hierdoor werden consumenten gestraft voor het overstappen van aardgas naar duurzame warmte. Ook netbeheerders dienden later dat jaar een voorstel in bij het ACM om de kosten eerlijker te verdelen.

Rechtszaak afsluitboete

De afsluitboete voor gasverlaters werd door steeds meer consumenten voor de rechter aangevochten. De meest bekende zaak is die tussen Rendo en een consument, waarbij de laatste in het gelijk werd gesteld. Eric Wiebes (toenmalige minister EZ&K) diende vervolgens een tijdelijke regeling in bij de Tweede Kamer om de verwijderingskosten te socialiseren.

Laatste horde ACM

Een laatste horde was de wijziging in de tarievencode. Het ACM voerde deze enkele weken geleden door, waardoor consumenten sinds 1 maart 100% korting krijgen op de verwijderingskosten van hun gasaansluiting. De kosten worden echter nog wel doorberekend aan andere aangeslotenen die gebruik maken van een gasaansluiting.

Tijdelijk geen afsluitboete voor gasverlaters?

Het is echter ook niet wenselijk om de verwijderingskosten te blijven doorbereken aan deze groep, omdat het aantal aangeslotenen op aardgas drastisch daalt. In de nog te vormen energiewet zal het nieuwe kabinet zich daarom opnieuw buigen over de afsluitboete voor gasverlaters en de verdeling van de verwijderingskosten van een gasaansluiting.

Update 26-06-2023: Wegnemen gas niet meer kosteloos

Meer over de energietransitie

Bron: Netbeheer Nederland, ACM, Ministerie van Economische Zaken & Klimaat

Geef een reactie