Vergoeding verwijderen gasaansluiting

Deze uitspraak brengt de langdurige kwestie van de vergoeding voor het verwijderen van gasaansluitingen weer terug naar het beginpunt. Huishoudens die willen overstappen op andere energiebronnen, moeten hun gasaansluiting permanent laten verwijderen vanwege veiligheidsredenen. Aanvankelijk waren zij zelf verantwoordelijk voor de kosten, maar na protest in de Tweede Kamer werd in 2020 besloten de kosten te delen tussen netbeheerders en alle aangeslotenen.

Terugdraaien besluit gratis verwijderen gasaansluiting

Na juridische bezwaren werd besloten om de kosten tijdelijk volledig te socialiseren, waarbij netbeheerders de kosten mochten verrekenen in het algemene periodieke aansluittarief. De wijziging van de Tarievencode Gas in februari 2021 zorgt ervoor dat de kosten voor het verwijderen van gasaansluitingen nu over meerdere partijen is verdeeld. Hierdoor wordt echter de rekening voor de achterblijvende bedrijven en consumenten die niet kunnen afstappen van gas steeds hoger. De vereniging voor grootverbruikers VEMW vocht het besluit van het ACM dus met succes aan, waardoor degene die van het gas afstapt zelf weer de kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting moet betalen.

Europese regels

Het VEMW deed met succes beroep op de Europese regelgeving om het besluit van het ACM terug te draaien. De Europese Gasrichtlijn schrijft namelijk voor dat politieke inmening bij besluiten van het ACM niet zijn toegestaan. Bovendien is de tariefcode wijziging in strijd met een eerdere uitspraak van het Europese Hof van Justitie in een Duitse zaak. Hierin werd bepaald dat het vaststellen van maximale transmissie- en distributienettarieven de verantwoordelijkheid is van een onafhankelijke nationale regelgevende instantie.

Politiek moet niet de rol van het ACM over willen nemen

Minister Jetten beweerde eerder dat deze uitspraak geen invloed zou hebben op de rechtsgeldigheid van het ACM-besluit, maar dat blijkt nu weldegelijk het geval. Kamerlid Henri Bontenbal benadrukt dat de politiek niet op de stoel van het ACM moet gaan zitten. Er moet nu dus een andere oplossing komen voor dit vraagstuk. Het ACM wil een evenwichtige kostenverdeling zonder belemmering voor consumenten en alsnog dat de kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting goed verdelen. Het is nog niet duidelijk hoe de toezichthouder dit vorm gaat geven en of de netbeheerders nu de kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting weer in rekening brengt bij de aanvrager.

Bron: ACM, Rijksoverheid, VEMW

Forum

Verwijderen van gasaansluiting kosteloos?

Meer nieuws

Over de energietransitie

  • Jouw feedback
  • 0   0

Geef een reactie