CO2-heffing uitgesteld door Coronavirus

Door de coronacrisis ziet het kabinet zich genoodzaakt om het wetsvoorstel voor de CO2-heffing uit te stellen. De heffing is een extra belasting op de CO2-uitstoot door industrie. Over deze controversiële belasting werd vorig jaar binnen het kabinet, na moeizaam overleg overeenstemming bereikt. Door de wereldwijde pandemie wordt deze nu uitgesteld./

Klimaatplannen Urgenda-vonnis

Het vooruitschuiven van de CO2-heffing is de tweede keer dat het kabinet door het Coronavirus een klimaatplan uitstelt. Eerder werden de klimaatplannen voor het behalen van de klimaatdoelstellingen uit de Urgenda klimaatzaak al door minister Wiebes van EZK uitgesteld./

Economische stilstand door Coronavirus

Het Coronavirus brengt de economie wereldwijd een enorme klap toe. Het kabinet vindt het daarom niet gepast om de CO2-heffing en andere maatregelen die het bedrijfsleven financieel raken op dit moment naar buiten te brengen. De Nederlandse economie stevent af op een economische recessie van ongekende grote en mogelijk moeten plannen daarom bijgeschaafd worden. De industrie reageerde opgelucht over het uitstel, waar milieuorganisaties juist bang zijn voor afstel van de klimaatplannen./

Uitstel is geen afstel

Het kabinet maakt daarop direct duidelijk dat het uitstel geen afstel betekent en zowel de CO2-heffing als de klimaatplannen, voortkomend uit de Urgenda klimaatzaak, gewoon in het Belastingplan 2020 opgenomen worden. Het Belastingplan wordt tijdens Prinsjesdag bekend gemaakt./

Update 4 juni: Milieuorganisaties en industrie wijzen wetsvoorstel CO2-heffing af

Inmiddels kondigde het kabinet al aan een voorzichtige start te maken met de CO2-taks voor de industrie. Een concept van het wetsvoorstel is ter consultatie aangeboden op internet. De internetconsultatie eindigde op 29 mei./

Uit de consultatie blijkt dat alleen oliegiganten Shell en BP positief zijn over het wetsvoorstel. Milieuorganisaties vinden het voorstel veel te slap. Andere industrie menen juist dat het wetsvoorstel, bovenop alle financiële gevolgen van het Coronavirus, het voorbestaan van veel bedrijven bedreigd./

Geef een reactie