100% aardgasvrije woningen in 2020

Netbeheerder Stedin kende in 2019 het hoogste percentage aardgasvrije nieuwbouw. Maar liefst 79% van de nieuwbouwwoningen werd aardgasvrij opgeleverd. De regionale netbeheerders verwachten dat de trend van aardgasvrije woningen onder nieuwbouw doorzet. In 2020 zou dit dan 100% moeten zijn. In het netgebied van Liander (69%) en Enexis (67%) was het percentage iets lager. Enexis sloot 9.842 van de 29.809 nieuwbouwwoningen nog wel aan op het aardgasnet. Liander slechts 11.165 van de 36.091 nieuwbouwwoningen. Stedin maakte geen aantallen bekend.

Lichte stijging in laatste kwartaal

Het aantal aardgasvrije woningen steeg dus flink. Over heel 2018 was dit percentage nog maar 51%. Ook ten opzichte van het derde kwartaal in 2019 bleef het aantal woningen dat gebouwd werd zonder aardgas stijgen. Op driekwart van het jaar was het percentage nog 65%. Deze steeg dus iets naar 71%. Het aardgasvrij bouwen is onderdeel van het Nederlandse Klimaatakkoord.

Is 100 procent aardgasvrije nieuwbouw haalbaar?

Nieuwbouwprojecten waar voor 1 juli 2018 nog een omgevingsvergunning is afgegeven mogen nog wel op het aardgasnet worden aangesloten. Omdat de afgegeven vergunning onbeperkt geldig is, valt het nog maar te bezien of in 2020 inderdaad 100% van de nieuwbouwprojecten aardgasvrij worden opgeleverd. Nu waterstof steeds vaker als serieuze optie wordt gezien om aardgas te vervangen als warmtebron voor de gebouwde omgeving, is het maar de vraag of het afschaffen van de aansluitplicht op het gasnet wel een handige zet is geweest.

Meer over de energietransitie

Geef een reactie