Schrappen belangrijkste klimaatdoel

Ondanks dat alle 200 aanwezige landen het er wel over eens dat we te weinig doen om de opwarming te beperken tot 1,5 graad, zijn er tijdens de teleurstellende klimaattop géén harde afspraken gemaakt om de doelstelling van 1,5 graad te halen. Sterker nog, de discussie ging vooral over de haalbaarheid en het loslaten van dit klimaatdoel. China en Saoedi-Arabië wilden het belangrijkste klimaatdoel helemaal schrappen, waarop de Europese Unie dreigde uit de klimaattop te stappen.

Klimaatdoel blijft 1,5 graad

Het klimaatdoel bleef uiteindelijk overeind en alle deelnemende landen werd vriendelijk verzocht om eind 2023 hun klimaatplannen in te dienen. Deze vrijblijvendheid is tevens het grootste probleem. De economische belangen van fossiel gedreven landen dwarsbomen voortdurend het belang om klimaatverandering tegen te gaan, waardoor ook de 27e klimaattop als een nachtkaars uitdoofde. Het enige lichtpuntje was het akkoord over een schadefonds voor ontwikkelingslanden.

Fonds voor klimaatschade

Al sinds de start van de klimaattop in 2015 maken vooral Afrikaanse landen zich hard voor het oprichten van een speciaal fonds voor klimaatschade. Vooral ontwikkelingslanden hebben veel last van de gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen en extreme weersomstandigheden en zij willen financieel gecompenseerd worden door de rijkere Westerse landen. Alhoewel de landen het nu eens zijn over het klimaatfonds, blijft het onduidelijk wie dit schadefonds moet gaan vullen.

Klimaattop 28

Volgend jaar vindt alweer de 28e klimaattop plaats in de Verenigde Arabische Emiraten. In het oliestaatje wordt dan gesproken over de invulling van het klimaatschadefonds en over het beperken van de opwarming van de aarde. De huidige koers leidt naar een opwarming van 2 graden in het jaar 2100. Op dit moment is de opwarming van 1 graad sinds het pre-industriële tijdperk een feit. Ondanks dat het oorspronkelijke klimaatdoel vrijwel onhaalbaar is, blijft het belangrijk om deze wel na te streven. Een tijdelijke opwarming van de aarde is namelijk niet desastreus, maar een blijvende opwarming is dat wel.

Download hier het slotakkoord

Geef een reactie