Uitfaseren fossiele energie

Vooraf was er veel kritiek over het gekozen gastland De Verenigde Emiraten, omdat het land haar rijkdom vooral dankt aan olie. Critici hadden hierdoor weinig hoop op een akkoord over het belangrijkste speerpunt van de Europese Unie: het afbouwen van fossiele brandstoffen. En dat was niet geheel onterecht, want het duurde tot de allerlaatste dag voordat alle 198 deelnemende landen hun akkoord gaven over het uitfaseren van fossiele energie.

In de slotverklaring is nu opgenomen dat alle landen, inclusief de olielanden inzetten op het geleidelijk uitfaseren van het gebruik van fossiele brandstoffen, met name steenkool.

Verdrievoudiging van duurzame energie

Om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden is het stoppen met fossiele energie alleen niet voldoende. De deelnemende landen besloten verrassend snel tot het verdrievoudigen van het mondiale aandeel hernieuwbare energie. Een belangrijk besluit dat zorgt voor een opmars van investeringen in duurzame energie en tegelijkertijd een dalende prijs voor elektriciteit uit zon en wind. Voor bedrijven en industrie is het investeren in duurzame energie straks dus nog aantrekkelijker.

Opvallend is wel dat kernenergie als belangrijke “hernieuwbare” energiebron wordt bestempeld in de slotverklaring en dat aardgas als transitiebrandstof wordt genoemd voor de overgangsfase tot 2030.

Schadefonds voor arme landen

Op de eerste dag van de klimaattop werd wel gelijk de komst van een nieuw schadefonds afgetikt. Met het schadefonds hopen de rijke landen, de armere landen binnenboord te houden. Het schadefonds was een belangrijke voorwaarde van vooral de Afrikaanse landen om te blijven deelnemen aan het Klimaatakkoord. Desondanks liet men in de slotverklaring open welke landen dan verantwoordelijk zijn voor het spekken van het schadefonds en de hoeveelheid geld dat nodig is.

Belangrijkste afspraken Klimaattop in Dubai

Bevestiging klimaatdoel om opwarming aarde onder de 1,5 graad te houden

43% minder CO2 -uitstoot in 2030 ten opzichte van 2019

60% minder CO2 -uitstoot in 2035 ten opzichte van 2019

0% (net-zero) CO2 -uitstoot in 2050

Geleidelijk uitfaseren van fossiele brandstoffen

Einde aan inefficiënte subsidies op fossiele energie

Verdrievoudigen hernieuwbare energie in 20230

Bron: COP28

  • Jouw feedback
  • 0   0

Geef een reactie