Hoopvolle eerste week

In de eerste week van de klimaattop in Glasgow deden aanwezige landen stevige uitspraken en beloftes. Zo’n 100 landen ondertekenden akkoorden om ontbossing te beëindigen per 2030, te stoppen met het investeren in fossiele energie per 2022 en 40 landen ondertekenden de Breakthrough Agenda. Een aantal landen scherpten zelfs hun klimaatambities verder aan. Een succesvolle eerste week die gevolgd moest worden door een minstens zo succesvolle tweede week.

Terugdringen uitstoot methaan

In de tweede week van de klimaattop in Glasgow bespraken de aanwezige landen onder andere het gebruik van steenkool, de methaan uitstoot en overstap naar elektrisch rijden. Zo’n 100 landen ondertekenden het pact om de methaanuitstoot voor 2030 met 30% te verminderen ten opzichte van 2011. Opvallend, grote methaanuitstoters China, Rusland, Australië en India doen niet mee. Naast Co2, is methaan de grootste veroorzaker van klimaatverandering.

Verboden woord “steenkool”

Tijdens de klimaattop in Glasgow werd voor het eerst in 26 jaar gesproken over het gebruik van steenkool als energiebron. De zin uit de slotverklaring “uitfaseren van steenkool” werd op aandringen van grote steenkoollanden als India en China, afgezwakt tot het “terugdringen van steenkool”. China en de VS sloten wel onderling een pact om het gebruik van steenkool terug te dringen, maar niemand weet wat die behelst. In beide landen stijgt het gebruik van steenkool nog steeds.

De weg naar 1,5 graad opwarming?

Alhoewel de consensus van klimaatverandering en de noodzaak van ingrijpende maatregelen bij vrijwel alle landen aanwezig is, blijft de vraag of we het klimaatdoel van 1,5 graad gaan halen. Het Internationale Energie Agentschap (IEA) berekende dat met het klimaatakkoord van Glasgow de opwarming beperkt wordt tot 1,8 graad. Climate Action Tracker (CAT) houdt dit op basis van de toezeggingen in Glasgow op 2,4 graden.

Slotdag klimaattop Glasgow

Op de slotdag van de klimaattop worden de gemaakte afspraken zwart-op-wit gezet in een klimaatakkoord, maar dit leverde zoals gewoonlijk vertraging op, waardoor de klimaattop een dag langer duurde. Veel eerdere statements werden afgezwakt, afspraken niet geconcretiseerd of zijn te vrijblijvend. Het Parijsakkoord is 6 jaar na dato nu wel eindelijk afgetikt in het klimaatakkoord van Glasgow. De 26e klimaattop levert dus wel hoop, maar zorgt tevens ook voor een hoop teleurstelling.

Meer over de energietransitie

Bron: COP26, IEA, CAT

Geef een reactie