Zonne-energie groeit, maar waarom?

Zonnepanelen worden steeds goedkoper en met de huidige salderingsregeling, die tot 2023 gegarandeerd is, kiezen veel mensen nog steeds voor zonne-energie om geld én energie te besparen. Ook worden zonnepanelen steeds efficiënter.

Ruim 15 miljoen zonnepanelen

Eind 2018 was het opgesteld zonvermogen in Nederland ruim 4,5 Gigawattpiek (GWp). Dit zijn zo’n 15 miljoen zonnepanelen, goed voor het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 1 miljoen huishoudens. Gemiddeld had één zonnepaneel in 2019 een vermogen van 330 Wattpiek (Wp), ruim 80 Wp meer dan 5 jaar geleden.

Meer zonuren en zon instraling

Ook stijgt de jaarlijkse opbrengst van zonnepanelen. Niet alleen bij nieuwe, efficiëntere panelen, maar ook bij de wat oudere installaties. Dat laatste komt vooral omdat Nederland steeds meer zonuren telt. In 2012 waren dit er 1612 en sinds 2018 zijn dat structureel ruim 300 zonuren meer. Daarnaast was ook de gemiddelde zoninstraling 8 procent hoger dan in de periode 1991 – 2015.

Zonuren in Nederland

zonuren in Nederland

Zonne-energie binnen hernieuwbare bronnen

Zonne-energie groeit ook in aandeel binnen de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen. Afgelopen jaar zorgden meer zonnepanelen en zonniger jaar voor een groei van 46%. Dit is ruim 4 procent van alle geproduceerde elektriciteit in Nederland. De hoeveelheid opgewekte hernieuwbare energie steeg ook, met ruim 13%. In 2018 was 7,4% van alle opgewekte energie afkomstig uit hernieuwbare bronnen. In 2019 steeg dit naar 8,6%.

Hernieuwbare energie in Nederland 2019

hernieuwbare-energiebronnen

Geef een reactie